Vaccinatie en zelfbeschikkingsrecht..!

vaccinatie-en-zelfbeschikkingsrecht.!

06-05-19 12:37:00,

In 2008 werd de ‘Stichting Privacy First’ opgericht met het statutaire doel:

‘Het behouden en bevorderen van het recht op privacy, alsmede de persoonlijke vrijheid van leefomgeving, op welke wijze dan ook, onder meer door het in rechte optreden voor alle burgers in Nederland ter bescherming van dit algemene belang; en het verrichten van al hetgeen met voornoemd doel in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.’

Aanleiding voor de oprichting en bestaansreden van Privacy First was en is het feit dat het recht op privacy in Nederland in toenemende mate onder druk staat. Ter bescherming en versterking van ieders recht op privacy treedt deze stichting ‘Privacy First’ daarom actief op in de vorm van politieke lobby, juridische acties en rechtszaken (HIER), informatieverstrekking en campagnes (HIER) voor het grote publiek. Deze stichting deelt haar visie:
x
‘Privacy vormt de basis van onze democratische rechtsstaat. Privacy is een universeel mensenrecht en fundamentele vrijheid en omvat naast de persoonlijke levenssfeer en ontwikkeling ook de bescherming van persoonsgegevens, vertrouwelijke communicatie en integriteit van persoon en lichaam. Het recht op privacy is een vereiste voor het kunnen uitoefenen van diverse andere vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting en vrije pers. Het recht op privacy staat de laatste jaren echter onder grote druk.

Privacy First vindt dat dit recht verdedigd moet worden door het te versterken en ziet privacy als een kans. Een kans voor Nederland om internationaal een privacy gidsland te worden. Om van Nederland een gidsland te maken, zien we een aantal vergezichten en concrete handvatten. (Lees meer over de visie van Privacy First in dit pdfvisiedocument)

Met onze visie willen we een klimaat van voortdurend onderzoek en reflectie op privacyvraagstukken stimuleren. We willen onze visie dynamisch maken door mensen met goede ideeën de kans te bieden om bij te dragen aan een continue discussie over privacy in de Nederlandse samenleving. Heeft u een goed idee? Of heeft uw organisatie ervaring op dit gebied die u graag wilt delen? Privacy First zoekt voortdurend mensen en organisaties die met ons willen meedenken over een toekomstig privacyvriendelijk Nederland.’

Bas Filippini is oprichter en voorzitter van het bestuur van Stichting Privacy First en schreef over de beweging die op dit moment bestaat in de maatschappij om MENSEN VERPLICHT TE LATEN VACCINEREN het hier onderstaande artikel over de zelfbeschikking van ieder mens.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: