5G: ‘een niet te overziene, onveilige en onomkeerbare technologie’

Zo af en toe nodigt onze overheid burgers uit om met hun feedback te komen. Zo ook met betrekking tot het 5G-netwerk.

Er klommen 239 personen, bedrijven en instellingen in de pen. Hieronder volgt een groot deel van een brief aan staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.

“Op mijn schrijven van 20-2-2018 aan u mevrouw Keijzer over de gezondheidsrisico’s van het 5G-netwerk kreeg ik op 15-3-2018 van mevrouw Safeer van de afdeling Directie Telecommarkt, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de reactie dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat met 5G de gezondheid van mens en dier in het geding komt.(..)

Hierbij doe ik wéér een poging u te wijzen op de éénzijdige en onvolledige voorlichting over het 5G- netwerk.

Al in 2015 – en eerder – luidden meer dan 200 wetenschappers de noodklok bij de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie over de gezondheidsrisico’s van draadloze technologie.

Bij u bekend is dat op 13 september 2017 niet minder dan 180 wetenschappers onder leiding van de professoren Rainer Nyberg en Lennart Hardell uit 36 landen waarschuwen voor de schadelijke gezondheidseffecten van 5G en aandringen op een moratorium.

In hun brief aan de Europese Commissie stellen zij dat er eerst een grondig onderzoek door onafhankelijke deskundigen dient plaats te vinden voordat met de grootschalige uitrol van 5G-netwerken mag worden begonnen.

Veel onderzoek naar effecten van de bestaande stralingsbronnen (GSM/GPRS; 3G, 4G, WiFi, DECT, UMTS etc.) toont reeds aan, dat er al bij stralingsnivo’s onder de wettelijk toegestane ICNIRP- waarden (de veilig veronderstelde??) ingrijpende invloed op de levende organismen wordt veroorzaakt.

De effecten omvatten onder andere een toegenomen risico op kanker, cellulaire stress, meer vrije radicalen in levend weefsel, genetische schade, vermindering van vruchtbaarheid, neurologische aandoeningen en een negatieve impact op leerprocessen, de geheugenfunctie en het algemene welbevinden van de mens.

Daar komt bij dat gezondheidsschade voor kinderen veel hoger is, omdat jong weefsel gevoeliger is voor EMF!

De gevolgen van 5G reiken verder dan de mens, want er is ook schade bij andere levensvormen, zoals dier en plant.

De invoering van 5G wordt door vele deskundigen gezien als het grootste biologische experiment op de mensheid ooit. Waar kunnen mensen zich verbergen als deze nieuwe technologie wordt ingevoerd en er een cumulatie van stralingsbronnen door hen heen wordt gestraald?

De telecombedrijven hebben miljarden in de staatskas gestort en staan te trappelen om aan de slag te gaan.
Mevrouw Neelie Kroes heeft in het verleden een bedrag van 25 miljoen Euro geïnvesteerd in de ontwikkelingen van 5G. (1)

U bent ervan op de hoogte dat de voorlichting verstrekt wordt door de telecommarkt zelf, dat die voorlichting en de daarmee samenhangende resultaten van onderzoeken niet onafhankelijk plaatsvinden en dat deze éénzijdig en onvolledig zijn.

Het ligt voor de hand in wiens belang dergelijke onderzoeken worden uitgelegd. Kennis is nooit neutraal, maar is gerelateerd aan belangen.

Aan u mevrouw Keijzer deze feiten op de juiste manier te interpreteren in het belang van iedereen in Nederland die met deze nieuwe technologie te maken krijgt.

Nergens in de wereld is de stralingsbelasting, uitgedrukt in mW/m2, zo hoog als in het dichtbevolkte Nederland. U weet dat.
Bij de op dit moment bestaande draadloze technieken bij een stralingsbelasting van ver onder de ICNIRP- waarden zijn er al veel gezondheidsklachten. Zie lezing op 21-4-2016 in TU Delft van dr. L. Vriens.

De snelle internetondernemers zitten niet met gezondheidsrisico’s. Die verkeren in een staat van opwinding……

(..) Behoeftes creëren voor van alles en nog wat. Booming business! Het laat zich raden waar het in onze geglobaliseerde wereld om draait: economische groei en making money.

The Internet of Things
Is het echt van levensbelang voor de economische positie van Nederland en dan met name voor het Noorden, dat er een 5G- netwerk komt?

Zal er daardoor in het Noorden meer bedrijvigheid en werkgelegenheid komen?

Zitten burgers te springen om slimme steden, als ze op de hoogte zouden zijn van de gezondheidsrisico’s van 5G?

Willen we een situatie zoals in China, waar je van de wieg tot het graf wordt gevolgd: vijf keer door rood licht en je komt nooit meer in aanmerking voor een hypotheek? En dat uit oogpunt van veiligheid?

Zouden boeren zelf niet meer kunnen zien hoe vol hun silo’s zijn?

Zitten burgers te wachten op vuilnisbakken met sensoren?

Willen we straks aangesproken worden door benzinepompen die ons vertellen dat we nogal ver van huis zijn, dat we de wegenbelasting niet betaald hebben en dat de banden te weinig profiel hebben?

Kan er hier gesproken worden van enige “menselijke” bedrijvigheid?
Dit is CREEPY…….. Privacy en gezondheid opgeofferd aan het gemak en onnutte gadgets.

Wie wil er nou niet liever zélf het stuur van z’n auto in handen houden?

Wie wil er leven in een digitale wereld gereduceerd tot golflengten en frequenties met alle gezondheidsrisico’s van dien?

Nog even: is er onafhankelijk onderzoek gedaan naar de oorzaak waarom in 2016 en in begin 2017 er van vijf veebedrijven in Stitswerd in Groningen alle koeien tegelijkertijd op hol sloegen?
Bezweet, gedesoriënteerd en elkaar bijna dooddrukkend.

Is het toeval dat op dat moment vlakbij in Loppersum frequenties van het 5G werden uitgetest?

Omwonenden zijn er van overtuigd dat dit voorval te maken heeft met het uittesten van 5G en vragen zich af welke effecten dat op mensen zal hebben.

Natuurlijk hebben we veel aan de wetenschap te danken!
Waar we nu mee te maken hebben is een wetenschap, waar een duur prijskaartje aan hangt.
Lijkt op een wetenschap die een kind vuur geeft, maar niet waarschuwt voor de gevaren ervan.

Omdat EHS (3) in Nederland niet wordt herkend, laat staan erkend, worden mensen met klachten veroorzaakt door de EMV (4) door de meeste artsen en specialisten van het kastje naar de muur gestuurd. Erger nog, er is geen aandacht voor. Daarin loopt Nederland ver in
achterop.

En mocht het u zijn ontgaan. Na 15 jaar onderzoek is er op 22-3-2018 een nieuw resultaat naar buiten gekomen: straling is kankerverwekkend.

Wat als straks verzekeringsmaatschappijen het risico van schadelijke EMV-effecten uitsluiten? Zij zien de risico’s wel.

Dus mevrouw Keijzer (..) u bent nu aan zet. De politiek is aan zet en dient in het belang van de volksgezondheid de regie (terug) te pakken en verantwoordelijkheid te nemen voor het welzijn en gezondheid van haar burgers.

Zet alstublieft een rem op deze niet te overziene, onveilige en onomkeerbare technologie, laat u zich informeren door de vele onafhankelijke deskundigen en schort de experimentele fase op!

Verder sluit ik me aan bij de bevindingen van Stichting EHS.”

Tot zover de brief.

(1) RTV Noord 20-8-2015

(2) RTV Noord 30-1-2017

(3) EHS = Elektro Hyper Sensitiviteit

(4) EMV = Elektromagnetische Velden

De volledige brief aan de staatssecretaris vind je hier.
En een overzicht van alle 239 brieven hier.

Zie verder: www.stopumts.nl en www.verminder-electrosmog.nl

Gerelateerde postings:
Laten we overgaan tot het instellen van 5G-vrije zones!
180 wetenschappers dringen aan op een moratorium voor 5G

 Van: partijvoordedieren <partijvoordedieren@fryslan.frl>Datum:7 mei 2019 om 14:54:20 CEST
Aan:
Onderwerp:Antw.:⁨ 5G: ‘een niet te overziene, onveilige en onomkeerbare technologie’⁩

Dank voor je bericht. De Partij voor de Dieren maakt zich ook zorgen over de komst van 5G. Zie onderstaande link voor ons standpunt op dit vlak. https://www.partijvoordedieren.nl/standpunten/voorzichtigheid-omgang-elektromagnetische-velde-5g Ook lokale fracties trekken aan de bel, zoals in Groningen:https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/pvddieren-bezorgd-over-veiligheid-mens-en-dier-in-verband-met-5g-pilots  Onze tweede kamer fractie is er nu ook mee bezig. En binnen Fryslân trekken wij met meerdere partijen op tegen 5G. Ik hoop je zo voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Nynke Sijbesma Fractiemedewerker Partij voor de Dieren Fryslân

%d bloggers liken dit: