Julie, de Himalaya en Uber | Uitpers

julie,-de-himalaya-en-uber-|-uitpers

08-05-19 02:27:00,

Er is iets aan de hand met ons denken. Indien bovenstaande titel wat vreemd overkomt, is het omdat deze drie woorden normaliter niet bij elkaar horen. En toch. Ze geven duidelijk aan dat er iets aan het veranderen is en dat we daar beter wat aandacht voor hebben.

Waarover gaat het? Over veranderen, precies. Geloven we nog dat verandering mogelijk is? Van onderuit? Van boven uit? Van elders? Of gooien we de Verlichting en de Moderniteit over boord om terug te grijpen naar de natuurlijke orde der dingen? Om te berusten in wat ‘is’ en ons ‘aan te passen’ aan wat ‘is’ en altijd zo zal zijn? Oh ja, en ‘veerkracht’ te ontwikkelen, om terug op te springen als dat ‘is’ en ‘zijn’ je in de weg staan.

Ik geef een paar voorbeelden.

Het jongste is de verkrachting en de moord op Julie Van Espen. Het spreekt voor zich dat deze moord vermeden had kunnen worden met een beter functionerend gerecht. En met mannen die geleerd hebben dat vrouwen geen speelgoed zijn. Toch lezen we weer overal dat vrouwen zich moeten ‘aanpassen’, dat ze niet moeten fietsen langs gevaarlijke wegen, zich niet provocerend moeten kleden en ja, dat ze ‘veerkracht’ moeten ontwikkelen. Het toverwoord! Je moet leren vechten (letterlijk) en je moet weerstand ontwikkelen.

Het is een eeuwenoud probleem en ondanks alle ‘Me too’, vrouwendagen en vrouwenstakingen gaan mannen gewoon door met alles zoals vroeger. Ze noemen zichzelf nu ‘feminist’ maar beseffen nog niet dat dit echt wel een veranderend gedrag en houding impliceert.

Dit afwijzen van verandering is wel veralgemeend.

Ik kwam het zelf eerst tegen in het discours van de Wereldbank die een nieuw denken over ‘risico’ verspreidde. Risico’s, zo zei ze, kan je niet vermijden, kijk naar wat voor onheil de Sovjet-Unie heeft aangericht. Risico’s, zoals natuurrampen, te hoge inflatie, schuldenlast, droogte of overstromingen, die dingen gebeuren nu eenmaal. Je moet je aanpassen, ‘resilience’ (veerkracht) ontwikkelen en het hoofd bieden aan wat komt. In die redenering werd sociale bescherming gewoon risicobeheer en werd kinderarbeid er een onderdeel van. Zo haalt een gezin gewoon meer inkomen binnen, toch? Alsof we in het verleden geen sociale rechten hadden uitgebouwd of dammen bouwden tegen overstromingen …

Voor milieu geldt uiteraard hetzelfde.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: