Waarom de openbare omroep het Songfestival in Israël moet boycotten | Uitpers

waarom-de-openbare-omroep-het-songfestival-in-israel-moet-boycotten-|-uitpers

08-05-19 08:32:00,

Illustratie: Belgische campagne boycot Eurosong Israël

Op 18 mei wordt in Tel Aviv de finale gevierd van het Songfestival, een organisatie van EBU, de koepel van Europese openbare omroepen. Het gebeuren vindt plaats in een stadion in Ramat Aviv, een stadsdeel dat gebouwd is op de ruïnes van het voormalige Palestijnse dorp Sheikh Muwanis. In 1947, nog voor het uitbreken van de zogenaamde ‘Israëlische onafhankelijkheidsoorlog’, werd het dorp aangevallen door de troepen van de Joodse militie Irgun onder leiding van de latere premier van Israël en Nobelprijs-laureaat voor de Vrede Menachem Begin. De bijna 2.000 inwoners werden verjaagd en hun huizen opgeblazen. Op het vrijgekomen terrein werd later de universiteit van Tel Aviv gebouwd.

Tussen 1948 en vandaag ondergingen meer dan 600 Palestijnse dorpen hetzelfde lot: een van de meest grootschalige etnische zuiveringen van de 20ste eeuw. 800.000 mensen werden van hun huis en goed verdreven om plaats te maken voor een etnisch zuivere Joodse staat. Hun terugkeer of herstelbetalingen worden tot vandaag onmogelijk gemaakt, een oorlogsmisdaad volgens internationaal recht.

Israëlische propaganda

Het huidige Israël doet er alles aan om dat gewelddadige ontstaan van de Joodse staat uit het collectieve geheugen te wissen. Populaire cultuur kan daarbij helpen. Een evenement als het Eurovisiesongfestival is voor de Israëlische propaganda een uitgekiend middel om het land voor te stellen als een normaal, democratisch en Europees land.

Dat is de Joodse staat niet. De kerngedachte van het zionisme, de officiële staatsideologie van Israël, is dat internationaal recht, internationale verdragen, universele mensenrechten en zelfs de vonnissen van Israëlische rechtbanken ondergeschikt zijn aan de belangen en de “veiligheid” van één etnisch-religieuze groep, namelijk de Joden. Dat is Apartheid – een variant van de Zuid-Afrikaanse racistische ideologie.

Het is deze ideologie die de Israëlische regering in staat stelt voortdurende oorlogsmisdaden, buitensporig geweld in Gaza, militaire bezetting, het opsluiten van kinderen, het gebruik van verboden wapens en munitie, discriminatie van de niet-Joodse bevolking, het doden van ongewapende betogers onder wie kinderen, hulpverleners, gehandicapten en journalisten te verantwoorden.

Natiestaat van het Joodse volk

Deze ideologie, die de grondslag uitmaakt van de staat Israël, is vorig jaar nog in verscherpte vorm in een nieuwe wet gegoten: de wet die Israël definieert als de ‘natiestaat van het Joodse volk’. De huidige premier van Israël,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: