16-05-19 10:41:00,

Dit verkiezingsjaar is er bijna 70 miljoen euro subsidie gereserveerd voor Europese politieke partijen en hun denktanks: een record. Daarbovenop hengelen de partijen de nodige dubieuze donaties en contributies binnen, zo blijkt uit onderzoek van FTM. Zelfs de tabaksindustrie wordt niet geschuwd.

Dit stuk in 1 minuut

  • Het subsidiebudget voor Europese partijen en hun denktanks bereikt dit verkiezingsjaar een recordhoogte van zo’n 70 miljoen euro. Waar dat geld aan wordt besteed, is echter onbekend.
  • Bovendien ontvangen enkele grote partijen nog flinke bedrijfsdonaties in de aanloop naar de verkiezingen, dikwijls het jaarlijks maximaal toegestane bedrag van 18.000 euro. Ook de tabaksindustrie doet een duit in het zakje: die vindt een opgeheven hand bij ACRE, de conservatieve partij waar Forum voor Democratie zich bij zal voegen.
  • FvD-lijsttrekker Eppink zet zich hier tegen af. Hij vindt dat ACRE zich terughoudender zou moeten opstellen ten aanzien van bedrijfsdonaties, zeker als die afkomstig zijn van de tabaksindustrie. Het is de eerste keer sinds in ieder geval 2014 dat deze sector in de donaties terugkomt.
  • Sinds dit jaar is het Europartijen verboden geld van buiten de EU mag aan te nemen. Dit om buitenlandse inmenging in de Europese politiek te voorkomen. In de praktijk blijken Amerikaanse multinationals echter nog volop te doneren: ze gebruiken hiervoor hun kantoren binnen de EU.
  • De toezichthouder van het Europees Parlement geeft weinig duidelijkheid over de manier waarop dit verbod moet worden geïnterpreteerd. Uit een rondgang blijkt dat Nederlandse partijen een zeer verschillende kijk hebben op de Amerikaanse donaties die hun Europese familie accepteert, ook al bepleiten ze in eigen land dat buitenlandse inmenging moet worden geweerd.


Lees verder

Het is een opmerkelijk grafiekje, dat politicoloog Wouter Wolfs gebruikt om de opgaande lijn van subsidies voor Europese politieke partijen en hun denktanks weer te geven. Sinds 2004 — toen er in totaal 8,4 miljoen euro voor werd gereserveerd — gaan de bedragen vrijwel ieder jaar stapsgewijs omhoog. Telkens komt er een paar miljoen bij. Maar dit jaar is er een uitschieter: Europese politieke partijen en hun denktanks krijgen er in één klap zo’n 18 miljoen euro bij.

De officiële reden: het extra geld is nodig voor de campagnes voor de Europese verkiezingen.

 » Lees verder