de-perfide-kunst-van-het-provoceren-–-wakker-mens

13-06-19 01:55:00,

Sinds 1945 heeft Amerika er alles voor over om Rusland als vijand op te bouwen.
Wat men hierbij moet weten is dat een van de grootste bedreigingen voor Amerika, een vriendschappelijke verhouding tussen Rusland en Europa zou zijn, met name Duitsland. Gebundeld zouden zij Amerika op elk gebied de baas kunnen zijn)
Amerika gaat (meestal via de NAVO) een directe confrontatie uit de weg en het komt dank de uiterst diplomatische zelfbeheersing van Rusland, niet tot een confrontatie.
De laatste 20 jaar concentreert en specialiseert de NAVO (Lees: Amerika) zich op provocaties. Hoe pervers deze provocaties zijn leest u verder in dit bericht.

Indrukwekkende voorbeelden uit de jongste geschiedenis zijn Oekraïne en de situatie op De Krim. Dank Rusland is het hier nog tot geen grotere escalatie gekomen.
In ruil voor de vereniging van de twee Duitslanden, beloofde het Westen Rusland, dat de NAVO zich niet verder richting Rusland zou uitbreiden. Inmiddels is de NAVO grens ca. 1000 km opgeschoven. De door het westen in 2014 georganiseerde staatsgreep in Oekraïne, bedreigt Rusland direct, door een mogelijke NAVO-uitbreiding tot aan haar huisdeur. Dit laatste was overigens de eigenlijke achtergrond van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne waarover in Nederland een referendum is geweest.

In tegenstelling tot wat ons de media vertellen is er geen sprake van een annexatie door Rusland van De Krim.
Integendeel, de autonome republiek De Krim heeft de regering die in 2014 door het Westen geïnstalleerd werd, niet erkend. In een referendum heeft de Krim zich toen, met ruim 96%, uitgesproken voor aansluiting bij Rusland. Dat Rusland hierop is ingegaan, is uit de geschiedenis te begrijpen.
Sindsdien schenden Amerikaanse en Israëlische vliegtuigen regelmatig het Russische luchtruim in dit gebied en de Oekraïnische marine de territoriale wateren van Rusland; allen in de hoop dat Rusland aanleiding geeft tot nog meer geweld in de regio.

 

Grootscheepse NAVO oefening

Volgens het gerenommeerde Duitse weekblad Der Spiegel, vond er van 9 tot 15 mei jl. een grootscheepse NAVO oefening plaats. Een oefening waarbij geen enkel voertuig, geen enkele tank of schip bij betrokken was.
Hier het Spiegel artikel

Het begint met cyberaanvallen waarbij wordt toegewerkt naar een escalatie van gebeurtenissen: met een oefening op hoog niveau simuleert de NAVO een aanval van een vijandige grootmacht met kernwapens (bedoeld wordt: Rusland) en de militaire reactie van de NAVO hierop.

 » Lees verder