(G)een veilige haven voor giraal geld

13-06-19 07:59:00,

Het burgerinitiatief Ons Geld zette geldschepping in 2015 op de politieke agenda. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) kwam hierop met het advies een veilige bewaarplaats te creëren voor giraal geld. Deze week blijkt dat de minister van Financiën dit advies naast zich neerlegt. Edgar Wortmann en Martijn Jeroen van der Linden van Stichting Ons Geld geven hun commentaar.

Toen wij in 2015 met de theatergroep De Verleiders het burgerinitiatief ‘Ons Geld’ lanceerden, konden wij niet vermoeden dat we daar vandaag nog mee bezig zouden zijn. De aanloop was moeizaam, en het onderwerp leek gedoemd in verwarring en abstracties te verzanden. Dat is intussen veranderd, mede dankzij het rapport Geld en schuld (2019) van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Dinsdag gaf minister van Financiën Wopke Hoekstra zijn reactie op het rapport. Hij constateerde dat het kabinet ‘zowel in de politiek als in de samenleving (…) een toenemende interesse (ziet) voor het functioneren van het geldstelsel en de mogelijkheden om dit stelsel te verbeteren of anders in te richten.’

Daarmee is onze missie – publieke aandacht voor het geldstelsel – voor een belangrijk deel geslaagd. Toch zijn we nog niet waar we willen zijn.

Met burgerinitiatief ‘Ons Geld’ stelden we de fundamenten van ons geldstelsel aan de kaak. We betoogden dat de overheid haar monetaire verantwoordelijkheid had verwaarloosd, waardoor ons geldstelsel instabiel en onveilig is geworden. We riepen de overheid op om ‘schuldvrij geld’ te gaan scheppen, en banken geen staatssteun meer te verlenen.

Dankzij 110.000 ondertekenaars kwam onze petitie op de politieke agenda. Ook ontketende het een initiatief voor een depositobank, dat unanieme bijval kreeg van de Tweede Kamer. Dit proces was live te volgen op de site van Follow the Money: in een serie artikelen deed oprichter Richard van der Linde verslag van zijn pogingen om een depositobank van de grond te krijgen. 

Digitaal contant geld

De digitalisering van geld speelt een essentiële rol in ons initiatief. Deze digitalisering maakt het mogelijk om de publieke geldfunctie te scheiden van risico’s van private banken, hetgeen het geldstelsel stabiel en veilig kan maken.

Die potentie bleef tot dusver echter onbenut. Banken hebben het geldstelsel naar zich toegetrokken door giraal geld te digitaliseren;

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: