Conflict, verzoening, vergeving en bewustzijnsverruiming…

conflict,-verzoening,-vergeving-en-bewustzijnsverruiming…

16-06-19 01:35:00,


x
x
Conflict, verzoening, vergeving en bewustzijnsverruiming

2019 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Conflicten kunnen vele oorzaken hebben. Toch is er één gemeenschappelijke noemer te vinden. Deze is samen te vatten in het begrip identificatie met……, wat dan ook. Er is veel waar een mens zich mee kan identificeren. Op zowel innerlijk als uiterlijk gebied, voor zover die twee gebieden van elkaar te scheiden zijn. De uiterlijke wereld weerspiegelt immers exact de innerlijk energetische patronen van mensen. Veelal zoeken mensen die een bepaalde innerlijke overtuiging en/of visie hebben aansluiting bij gelijkgestemden in de buitenwereld met een gelijksoortige instelling. Naarmate hun identificatie met die overtuigingen sterker is, zal er des te harder gestreden worden om deze te verdedigen.

Identificatie leidt tot de illusie van datgene menen te zijn waar men zich mee identificeert. Het vormt het door indoctrinatie en andere van buitenaf opgelegde verstarrende invloeden bepaalde ego, dat zich hierdoor laat motiveren in haar reacties en zo tot een defensief ingesteld keurslijf verwordt. Het ego is een schijn-ik dat de basis vormt van alle identificaties. Gedurende het leven laten de meeste mensen hun ego een leidende en alles bepalende rol spelen in de verhouding tot zichzelf en anderen. Behoudzucht, veiligheid en zekerheid zijn de basisbehoeften van dit ego.

Angst voor de eigen dood en dus controleverlies is de basisemotie ervan. Alle prikkels en invloeden die dit egomechanisme, vanuit een ruimer perspectief gezien, haar onechtheid duidelijk willen maken worden als vijandig gezien. Vijanden zijn er volgens het strijdlustige ego om bestreden te worden. Dus daarmee is het conflict geboren. Dit geldt niet alleen ten aanzien van groepsconflicten, maar ook ten aanzien van conflicten tussen individuele mensen.

Groepsidentificatie
Mensen die zich, al dan niet in een georganiseerd verband, aansluiten bij anderen met dezelfde levensovertuiging kunnen aan het groepsverband een bekrachtiging van zichzelf en de aangehangen overtuigingen ervaren. Dit leidt tot een bepaalde duidelijk te herkennen groepsdynamiek. In mijn artikel ‘Aapmens of Mens? Zijn wij kuddedieren?’ (HIER) ben ik daar uitgebreid op ingegaan. Citaat uit dat artikel:

“De kracht van een groepsidentiteit biedt een fantastische schuilplaats om die kwetsbaarheid achter te verbergen. Het probleem ontstaat, wanneer er een andere groep opdoemt met een nog krachtiger identiteit en er een rivaliteit ontstaat.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: