Waarom stopt de Amerikaanse CDC het één miljoen dollar kostende Harvard-project voor het upgraden van het controle systeem voor vaccinveiligheid? – Stichting Vaccin Vrij

waarom-stopt-de-amerikaanse-cdc-het-een-miljoen-dollar-kostende-harvard-project-voor-het-upgraden-van-het-controle-systeem-voor-vaccinveiligheid?-–-stichting-vaccin-vrij

11-07-19 06:33:00,

Het onderstaande artikel is een vertaling van:‘Why Did the CDC Silence the Million Dollar Harvard Project Charged With Upgrading Our Vaccine Safety Surveillance System?’

Dat vaccins op de markt worden toegelaten biedt geen garantie dat vaccins 100% veilig zijn. In Nederland worden ze door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) ‘goedgekeurd’ om toegelaten te worden op de markt aan de hand van wetenschappelijk onderzoek dat door de vaccinfabrikant wordt aangeleverd.

Aan de hand van de gerapporteerde bijwerkingen wordt de veiligheid van vaccins gevolgd nadat het vaccin op de markt is gekomen, en wordt bepaald of het vaccin ‘in de praktijk’ veilig is. Maar wat als het meldingssysteem voor het rapporteren van bijwerkingen slecht functioneert?

Naar schatting wordt slechts tussen de 1% -10% van de bijwerkingen in USA gerapporteerd. In Nederland zijn hier geen cijfers over bekend, maar wij vermoeden dat de percentages in Nederland en USA niet zo ver uit elkaar zullen liggen. Het onderstaande artikel gaat over een project in USA dat ontworpen was om verbetering aan te brengen in de melding van bijwerkingen. Het project werd stopgezet. Een goed functionerend systeem dat een realistisch beeld laat zien van de bijwerkingen van vaccinatieprogramma’s zou de deelname eraan waarschijnlijk niet ten goede komen.

 

 

Waarom stopte de Amerikaanse CDC het één miljoen dollar kostende Harvard-project voor het upgraden van het controle systeem voor vaccinveiligheid?

 

 
CDCCDCEr zijn grote problemen met het meldsysteem voor bijwerkingen van vaccins (bekend als VAERS) – een systeem dat door de CDC (Centers for Disease Control) wordt beschouwd als de ‘frontline’ van vaccinveiligheid.

VAERS is in 1990 door de CDC en FDA opgericht om de ‘ongewenste neveneffecten’ die met vaccins worden geassocieerd te verzamelen en te analyseren. Jammer genoeg worden de tekortkomingen van VAERS buiten het bewustzijn gehouden. Niet alleen van het publiek, maar ook van de artsen, kinderartsen en verpleegkundigen waar het publiek op vertrouwt om hen betrouwbare informatie te verstrekken over de veiligheid van vaccins. Ik zeg ‘buiten het bewustzijn gehouden’, in plaats van ‘geheim gehouden’ omdat hoewel deze ongewenste effecten openbaar worden gemaakt zodat iedereen ze kan zien, ze niet voorkomen in de officiële documenten die door medici, en in mindere mate andere individuen, worden geraadpleegd.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: