Aanduiding ‘Made in Israel’ is ‘onjuist, misleidend en bedrieglijk’ – The Rights Forum

aanduiding-‘made-in-israel’-is-‘onjuist,-misleidend-en-bedrieglijk’-–-the-rights-forum

04-08-19 07:16:00,

Nieuws

Canada

Consumentenmisleiding Nederzettingenproducten Psagot Winery Shilo Winery Druiven Canada Christenen voor Israël Teperberg 1870 HEMA Etikettering Wijn Kolonisten-producten Made in Israel Tweede Kamer EU Kolonisering Westoever

Canada / Aanduiding ‘Made in Israel’ is ‘onjuist, misleidend en bedrieglijk’

Het Federale Gerechtshof van Canada heeft geoordeeld dat wijn uit Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied niet langer als ‘Israëlisch product’ mag worden verhandeld.

Onjuist, misleidend en bedrieglijk: wijnen uit bezet Palestijns gebied die worden verhandeld als ‘Israëlisch’ product. Daarmee worden consumenten misleid en wordt de illegale Israëlische kolonisering van Palestijns land gestimuleerd.  

Het oordeel van het Canadese hof heeft verstrekkende gevolgen. De betreffende wijnen mogen niet langer als ‘Israëlisch’ worden verkocht en moeten nu worden voorzien van een etiket dat de correcte herkomst weergeeft. Bovendien dient de uitspraak als opstap tot het aanpakken van talloze andere producten die ten onrechte als ‘Made in Israel’ worden verhandeld. En tenslotte zal de uitspraak aanleiding geven tot rechtszaken tegen dezelfde praktijk in andere landen.

Argumentatie

Bij gebrek aan relevante jurisprudentie is het hof diep ingegaan op de argumentatie die door de eiser en de verdediging werd ingebracht, om zich tenslotte te baseren op de kern van de zaak: het onomstreden feit dat de Israëlische kolonies in bezet gebied geen deel uitmaken van de staat Israël.

Etikettering van producten uit die kolonies als ‘Made in Israël’ is daarom ‘onjuist, misleidend en bedrieglijk’, stelde het hof, en voorkomt dat consumenten een beredeneerde keuze kunnen maken:

One peaceful way in which people can express their political views is through their purchasing decisions. To be able to express their views in this manner, however, consumers have to be provided with accurate information as to the source of the products in question.

Daarnaast stelt het hof dat etikettering van de betreffende producten als ‘Israëlisch’ in strijd is met Canadese federale wetgeving. Die schrijft voor dat de herkomst van voedingsproducten, waaronder wijn,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: