Pesticide kan hersenontwikkeling foetus schaden

12-08-19 07:41:00,

De pesticide chloorpyrifos werd in 2006 op de Europese markt toegelaten. Binnenkort wordt gestemd over een nieuwe goedkeuring. Uit heranalyse blijkt dat de pesticide gevaarlijker is dan gedacht: onafhankelijke experts wijzen erop dat fabrikant Dow Chemical haar onwelgevallige gegevens heeft weggemoffeld. Chloorpyrifos kan het ongeboren kind schaden, waarschuwt voedselwaakhond EFSA nu. Een veilige ondergrens is niet vast te stellen; een Europees verbod volgt naar verwachting snel.

De Europese voedselwaakhond EFSA kwam op 2 augustus met een schokkende bevinding: de pesticide chloorpyrifos, al dertien jaar toegestaan in Europa, kan de hersenontwikkeling van een foetus schaden. Een veilige dosis is niet vast te stellen. Een Europees verbod volgt waarschijnlijk snel. Volgens critici had fabrikant Dow Chemical al in 1998 aanwijzingen dat het middel gevaar opleverde, maar hield het bedrijf dit verborgen voor toezichthouders en publiek.   

Chloorpyrifos wordt bij de teelt van groente en fruit gebruikt om insecten te doden. Het middel wordt breed ingezet: een steekproef uit 2016 vond in circa 5,5 procent van alle levensmiddelen in de Europese Unie sporen van de insecticide. 

Dat de European Food Safety Authority (EFSA) nu met haar bevindingen over chloorpyrifos naar buiten treedt, is uiterst opmerkelijk. EFSA deed dit op speciaal verzoek van de Europese Commissie. Officieel is de herbeoordeling van de risico’s van de pesticide namelijk nog gaande. De ongewone stap volgde op een serie onthullingen van een Europees team van onderzoeksjournalisten, waar onder meer de Franse krant Le Monde, het Belgische tijdschrift Knack, de Spaanse krant El Confidencial en nieuwswebsite EUobserver aan deelnamen.

…één enkele studie op basis waarvan de ‘ontwikkelingsneurotoxiciteit’ van het bestrijdingsmiddel werd ingeschat

Met het onderzoeksproject Chlorpyrifos – the Unknown Pesticide onthulden zij dat voor de herbeoordeling van de Europese markttoelating van het bestrijdingsmiddel de fabrikanten slechts één enkele studie aan de toezichthouders overhandigden op basis waarvan de ‘ontwikkelingsneurotoxiciteit’ van het bestrijdingsmiddel werd ingeschat. Het betrof een onderzoek met ratten uit 1998, uitgevoerd door Dow Chemical.

Maar Dow Chemical zou in de studie onwelgevallige bevindingen hebben weggemoffeld. Dat concluderen wetenschappers die inzage kregen in de ruwe onderzoeksdata, en daarover in november 2018 in het vakblad Environmental Health publiceerden. Uit de gegevens zou blijken dat bij de geteste ratten wel degelijk effecten op de ontwikkeling van de hersenen te zien zijn.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: