Na honderd dagen zoeken is het overzicht van ernstig vervuilde locaties nog niet compleet

13-08-19 08:06:00,

Ook al staat er ‘spoed’ voor, van honderden locaties met ernstig vervuilde grond is onduidelijk wat ermee gebeurt. Uit een inventarisatie van LocalFocus en Follow the Money blijkt dat gemeenten en provincies weinig transparant zijn over locaties met ernstig vervuilde bodem.

Weet jij of de grond in jouw straat, jouw buurt of bij een parkje in de buurt ernstig vervuild is? Is het antwoord op die vraag ‘nee’, dan is dat niet gek. Integendeel zelfs. Uit een inventarisatie van Follow the Money en LocalFocus blijkt dat slechts een kwart van de gemeenten en provincies deze informatie makkelijk vindbaar en up-to-date naar buiten brengt. En dat terwijl minstens 55 locaties een risico voor de gezondheid vormen. 

Deze spoedlocaties zijn volgens de overheid ‘mogelijk risicovol voor mens en natuur, of er bestaat een risico op verdere verspreiding’. Deze plekken zijn bijvoorbeeld vervuild met kankerverwekkende stoffen, zoals zware metalen en asbest. Sommige verontreinigingen zijn zo lastig weg te krijgen dat de bevoegde overheden ze zelfs ‘eeuwigdurend’ in de gaten moeten houden.

Binnen vijf jaar alles opgeruimd

In 2015 sloten provincies, waterschappen en gemeenten een convenant waarin ze afspraken alle spoedlocaties in beeld te brengen en die voor 2020 op te ruimen. Op dit moment lijkt het erop dat bijna 170 gevallen van bodemvervuiling niet op tijd opgeruimd kunnen worden. 

Rijkswaterstaat houdt dat in de gaten en verwacht dat ‘per 2021 nagenoeg alle bodemsaneringslocaties met humane spoed aangepakt en beheerst zijn’. Voor de locaties met ‘slechts’ ecologische schade en verspreidingsrisico staat geen einddatum in het convenant. 

Wel houdt Rijkswaterstaat in ieder geval rekening met ‘substantiële kosten na 2020’, blijkt uit een tussentijds rapport. Daarin meldt Rijkswaterstaat 113 miljoen euro nodig te hebben om die locaties tot 2030 aan te pakken. Bovendien moeten sommige plekken voor altijd worden gemonitord, onder andere door regelmatig metingen uit te voeren. Daarvoor komen nog eens 64 miljoen euro aan ‘extra’ kosten bij.


Lees verder
Inklappen

‘Een dynamische lijst’

Omdat nog geen actueel landelijk overzicht bestaat van deze spoedlocaties, besloten LocalFocus en Follow the Money er zelf een op te stellen. Dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. Na honderd dagen, vele mails en talloze telefoongesprekken is nog steeds niet alle info binnen om een volledige overzichtskaart te maken. 

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: