Gerrit van der Lingen over zwarte lijst van klimaat’ontkenners’ – Climategate

gerrit-van-der-lingen-over-zwarte-lijst-van-klimaat’ontkenners’-–-climategate

25-08-19 09:12:00,

Gerrit van der Lingen.

In verschillende bijdragen op dit blog is het Nature-artikel, waaraan de zogenoemde zwarte lijst van klimaatontkenners was toegevoegd, sterk veroordeeld.

Climategate.nl-auteur, Gerrit van der Lingen (Nieuw-Zeeland), die evenals verschillende andere Climategate.nl-auteurs ook op die lijst staat, geeft er een positieve draai aan. Hij schreef onderstaande brief aan Nature en de auteurs van het gewraakte artikel.

Lectori Salutem,

Ik ben u dankbaar dat u mijn naam op de lijst van zogenaamde klimaatveranderings’contrarians’ hebt gezet. Ik beschouw dat als een eer en een compliment.

Eens te meer daar er vele eminente wetenschappers op deze lijst voorkomen, zoals professor Freeman Dyson, wijlen professor Bob Carter, professor Tim Ball, professor William Happer, wijlen professor Chris de Freitas, professor Ian Plimer, professor Nir Shaviv, professor Paul Reiter, professor Nils-Axel Mörner, professor Jan Veizer, professor Arthur Rörsch, professor Harry Priem, enz., enz.

Ik stel vast dat de ‘contrarians’ niet aangeduid worden met hun academische titels, zoals professor of dr. Dat verbaast me niet. Er staan zoveel professoren en promovendi op de lijst dat, als dat duidelijk zou worden, het grote publiek zich misschien zou kunnen gaan afvragen waarom zoveel goed opgeleide mensen ‘contrarians’ zijn en wellicht achterdochtig zou kunnen worden.

De selectie van 386 ‘contrarians’ is natuurlijk willekeurig. Er zijn honderden bekende ‘contrarians’ die niet op de lijst voorkomen. Een van de bekendste is natuurlijk president Donald Trump. Ik zou de auteurs willen voorstellen om namen aan de lijst toe te voegen of zelfs ‘contrarians’ uit te nodigen om hun naam in te dienen.

Ik richt deze e-mail aan de hoofdredacteur en de hoofdredacteur Physical Sciences van Nature Communications, en aan de auteurs van het artikel, Discrepancy in scientific authority and media visibility of climate change scientists and contrarians.

Helaas heb ik niet het e-mailadres van het Franse lid van de auteurs kunnen vinden, dr. Emmanuel M. Vincent. Ik zou het op prijs stellen indien hij mij dat zou kunnen sturen.

Men kan natuurlijk iedereen die kritisch staat tegenover het IPCC-dogma een ‘contrarian’ noemen. Zij worden ook wel klimaatsceptici genoemd. Maar ‘contrarians’ noemen zichzelf graag klimaatrealisten of klimaatoptimisten.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: