Bernie Sanders’ Green New Deal is het meest ambitieuze klimaatplan van alle Democratische kandidaten | Uitpers

bernie-sanders’-green-new-deal-is-het-meest-ambitieuze-klimaatplan-van-alle-democratische-kandidaten-|-uitpers

04-10-19 12:18:00,

Foto: screenshot berniesanders.com

Presidentskandidaat Bernie Sanders moet rusten na een dringende hartoperatie. Of het bij een korte pauze blijft, zal in de komende dagen blijken. Hij heeft nog steeds grote ambities. Recent heeft hij zijn eigen plan gelanceerd om de klimaatcrisis aan te pakken. Geen enkele andere Democratische kandidaat benadert de ambities die hij in zijn Green New Deal vooropstelt.

Bernie Sanders wil met zijn voorstel niet alleen de klimaatcrisis aanpakken. Hij wil een groene economie die werkende mensen en kwetsbare gemeenschappen beschermt. Over een periode van 15 jaar wil hij daarvoor de enorme som van 16,3 trillion dollar begroten of 16.300 miljard (1 trillion is duizend maal één miljard, 1 triljoen in het Nederlands is één miljard keer één miljard).

Joe Biden, voormalig vice-president onder Obama, voorziet in zijn klimaatplan 1,7 trillion dollars, één tiende van het bedrag dat Sanders vooropstelt (Sanders lanceerde zijn plan symbolisch in het stadje Paradise in de staat California).

De New Deal in de titel van zijn plan verwijst naar de historische New Deal van Franklin Delano Roosevelt, president van 1933 tot 1945. Zijn New Deal was niet één plan maar een geheel van programma’s, projecten voor openbare werken, financiële hervormingen (zoals de splitsing van gewone banken en spaarbanken). Het was Roosevelts antwoord op de economische crisis van de Grote Depressie.

100 procent hernieuwbare energie en 20 miljoen banen
Foto: screenshot berniesanders.com

Sanders’ plan gaat verder dan wat de IPCC, het klimaatpanel van wetenschappers van de VN, voorstellen. Zij willen 100 procent hernieuwbare energie tegen 2050. Sanders wil die deadline halen tegen 2030, te beginnen bij de op fossiele brandstoffen gebaseerde industrie, de transportsector en de energiesector.

Daarnaast wil hij terug toetreden tot het Klimaatakkoord van Parijs en 200 miljard dollar toezeggen voor steun aan de ontwikkelingslanden die lijden onder de gevolgen van de klimaatverandering.

Sanders verwerpt de ‘valse oplossingen’ van zijn Democratische concurrenten, zoals een verdere ontwikkeling van kernenergie, afvalverbranding en de ontwikkeling van nieuwe technieken om koolstof uit de lucht te halen (geo-engineering).

Zijn plan is voor een groot deel gelijk aan de Green New Deal die federaal parlementslid Alexandria Ocasio-Cortez samen met federaal senator Ed Markey als wetsvoorstel heeft ingediend in februari 2019.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: