Censuur van de NU.nl-kerkautoriteiten….!

censuur-van-de-nunl-kerkautoriteiten….!

13-10-19 05:44:00,


x
Censuur van de ‘autoriteiten’ van de NU.nl-kerk….!

2019 © WantToKnow.nl/be

x

Toen Galileo Galilei begin 17e eeuw beweerde dat hij na lang berekenen en redeneren maar één ding kon concluderen, namelijk dat de Aarde om de zon heen draaide, kreeg hij fundamentele heibel met de Katholieke Kerk. Want deze conclusies kwamen namelijk niet overeen met de opvattingen van de toenmalige kerkelijke machthebbers. Het Copernicaanse model van het zonnestelsel, dat door Galilei werd verdedigd, mocht namelijk niet als een feit, maar alleen als pure speculatie gebracht worden. En ja, uiteindelijk werd in 1633 Galilei veroordeeld voor ketterij en werd zijn boek uiteindelijk verboden.

De Aarde is plat en zon en maan trekken aan de hemel voorbij; het beeld uit de tijd van Galileo Galileï. Kennelijk zijn de ‘kerkelijke autorteiten’ bij NU.nl ook in staat jouw in een hedendaagse ‘platte aarde-scenario’ te vangen..

Dat was toen, want tegenwoordig is de invloed van religie op de wetenschap een stuk minder. Weliswaar werd Charles Darwin niet serieus genomen en zijn er momenteel nog altijd groepen gelovigen die vasthouden aan het creationisme (God schiep de wereld), maar die zijn veruit in de minderheid en hun invloed is in ieder geval in Europa, minder groot. De vrijheden van de moderne tijd stellen wetenschappers in staat, gewoon te onderzoeken en publiceren wat zij willen.

Maar.. Klimaatwetenschappers zijn weer ketters…
Dat was toen. De houding van sommige hedendaagse machthebbers doet in het geval van onderzoek naar het klimaat echter steeds meer denken aan die ‘goeie ouwe tijd’, waarin censuur en veroordelingen schering en inslag waren. Wetenschappelijk onderzoek dat conclusies oplevert die niet overeenkomen met het ideële wereldbeeld van hedendaagse conservatieve machthebbers zouden volgens diezelfde politici moeten worden uitgebannen.

Dus de censuur op wetenschappelijke bevindingen door politieke machthebbers lijkt terug van weggeweest. Huidige vaak betweterige politici, gaan niet zo ver dat klimaatwetenschappers, die roepen dat het allemaal meevalt met menselijke invloed op het klimaat, worden veroordeeld, maar ze willen wel ingrijpen als de wetenschappelijke bevindingen niet stroken met hún wereldbeeld. Kijk eens naar de manipulaties bij het KNMI bijvoorbeeld, waar we HIER over schreven.

In zoverre komen hun doelen overeen met die van de religieuze leiders van weleer. De klimaatfanatici gaan hierbij zonder valide argumenten te werk,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: