Europarlementariërs komen in verzet tegen chemielobby

22-10-19 08:03:00,

In april bracht FTM aan het licht hoe de Europese bescherming van bijen in Brusselse achterkamers dreigt te sneuvelen. Sindsdien hebben Nederlandse Europarlementariërs niet stilgezeten: in het Europees Parlement vond vorige maand een speciale hoorzitting over het bijenrichtsnoer plaats. Europarlementariërs willen nu de afzwakking gaan proberen tegen te houden. Woensdag wordt in Straatsburg over een motie gestemd.

Opmerkelijk eensgezind waren ze, de leden van het Europees Parlement. Tijdens een speciale hoorzitting over het Europese bijenrichtsnoer op 25 september spraken parlementariërs van links tot rechts schande over de gang van zaken.

‘Vertraging, vertraging, vertraging; dat is alles wat we tot op heden zien’, foeterde Bas Eickhout van GroenLinks. Hij kreeg bijval van de Zweedse sociaaldemocraat Jytte Guteland: ‘we willen geen vertraging (…), maar actie, actie, actie.’ Guteland noemde het tijdens de hoorzitting in Brussel ‘absurd’ dat de Bee Guidance nog steeds niet is ingevoerd, na zes jaar discussie, terwijl bijenpopulaties in Europa almaar verder teruglopen. ‘We moeten niet in de fuik van de chemielobby lopen’, waarschuwde ook de Sloveense christendemocraat Ljudmila Novak over de dreigende afzwakking van het bijenrichtsnoer.

Wat is de Bee Guidance?

De Bee Guidance is een Europees richtsnoer. Het omschrijft testmethoden waarmee pesticiden voordat ze op de markt komen kunnen worden onderzocht op schadelijkheid voor bijen. Bestrijdingsmiddelen worden door wetenschappers aangewezen als belangrijke oorzaak achter het snelle verdwijnen van bijenpopulaties in Europa.

De Bee Guidance werd al in 2013 opgesteld door het Europese voedselagentschap EFSA. Het richtsnoer bevat tientallen modellen, waaronder testen die kijken naar de langetermijneffecten van pesticiden op bijengezondheid. Daar wordt momenteel vrijwel niet op getest. Ook bevat het richtsnoer nieuwe testen naar de effecten op hommels en wilde bijen: die zouden gevoeliger zijn voor de effecten van landbouwgif.

Op 6 april beschreef FTM dat in Brussel vertrouwelijke plannen klaarliggen om de Bee Guidance drastisch af te zwakken. Dat voorstel komt van de Europese Commissie, en is ter tafel gekomen omdat de Europese lidstaten de afgelopen jaren hebben geweigerd om met het bijenrichtsnoer in te stemmen. Nederland hoort bij de blokkerende landen. FTM beschreef de intensieve lobby van pesticide-fabrikanten als Bayer, Syngenta en BASF, die Nederland (en andere Europese lidstaten) de afgelopen jaren opriepen om niet in te stemmen met het richtsnoer.

Alle artikelen over dit onderwerp


Lees verder
Inklappen

De parlementariërs waren zichtbaar op oorlogspad.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: