De ware reden voor het verplichten van vaccins – Stichting Vaccin Vrij

de-ware-reden-voor-het-verplichten-van-vaccins-–-stichting-vaccin-vrij

08-11-19 10:31:00,

Sinds de ondertekening van het European Vaccine Action Plan (EVAP) staan de neuzen van alle Europese politieke leiders richting ‘verhogen van de vaccinatiegraad’. Als we verder kijken dan onze landsgrenzen tekent zich een grimmige toekomst af. Het politieke streven lijkt één Europees, gelijkgetrokken, verplicht vaccinatieprogramma te zijn. En zoals we in onze buurlanden al hebben gezien streeft men ernaar dat dit niet alleen voor baby’s geldt, maar ook voor schoolgaande kinderen. Is dit medische noodzakelijk? Het onderstaande artikel is een vertaling van het artikel ‘The Real Reason for Vaccine Mandates’ van Ted Kuntz, en werd gepubliceerd in ‘The Vaccine Reaction’.

Het laat zien hoe hypocriet het beleid is. Ongevaccineerde, gezonde kinderen worden geweigerd, omdat ze een “gevaar” zijn. En gevaccineerde kinderen die mazelenvirussen uit het vaccin kunnen verspreiden, hebben vrij toegang. Politici zijn er kennelijk niet in geïnteresseerd dat kinderen die worden gevaccineerd met het BMR-vaccin ingespoten worden met levende, gemanipuleerde virussen die zich in het lichaam van het kind kunnen vermeerderen. Ze kunnen zowel voor ‘mazelachtige’ symptomen verantwoordelijk zijn, als door het gevaccineerde kind worden uitgescheiden en zo andere kinderen besmetten.

 

 

De ware reden voor het verplichten van vaccins

Ted Kuntz

 
Het argument dat wordt aangevoerd om kinderen die gedeeltelijk of helemaal niet zijn gevaccineerd te weigeren op kinderdagverblijven en onderwijsinstellingen, is het risico dat zij zouden vormen voor kinderen die om medische redenen niet zijn gevaccineerd of die nog te jong zijn om al volgens het schema gevaccineerd te zijn. Het is een hartverwarmend verhaal dat voortkomt uit mededogen om die kinderen die medisch kwetsbaar zijn te beschermen. Of ligt het anders…?

 
Als we de voorstanders van verplicht vaccineren op hun woord zouden geloven, volgt daaruit dat we ook niet kunnen toestaan ​​dat kinderen of volwassenen die geen ‘immuniteit’ hebben opgebouwd toegang hebben tot kinderdagverblijven en openbare onderwijsinstellingen. Het gaat niet alleen om ‘gevaccineerd’, maar om daadwerkelijk ‘geïmmuniseerd’ tegen infectieziekten, dus om een aantoonbaar niveau antilichamen.

 
Dit roept een aantal vragen op:

• Mogen kinderen die om medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden wel naar een kinderopvang of openbare school gaan?
 
• Mogen de 5%-10% van de kinderen die niet voldoende ‘antilichamen’ aanmaken in reactie op het eerste BMR-vaccin naar kinderdagverblijven of scholen gaan?

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: