De klimaathysterie grijpt nog steeds verder om zich heen – Climategate

de-klimaathysterie-grijpt-nog-steeds-verder-om-zich-heen-–-climategate

30-11-19 09:03:00,

De jaarlijkse eredienst van de klimaatkerk wordt binnenkort, van 2 – 13 december, in Madrid gevierd. Het is dus weer tijd voor het georkestreerd aanwakkeren van de klimaathysterie! En traditiegetrouw laat de NOS zich daarbij niet onbetuigd.

De klimaatovereenkomst van Parijs van december 2015 werd destijds verwelkomd als een doorbraak in de internationale klimaatonderhandelingen, die zich decennialang vruchteloos hadden voortgesleept. Degenen die bij het slotakkoord aanwezig waren, waren uitzinnig van vreugde.

Climategate.nl deelde dat optimisme destijds niet en schreef:

Zoals trouwe lezers zich zullen herinneren, zijn wij op Climategate.nl reeds van het begin af aan kritisch geweest ten aanzien van de klimaatovereenkomst van Parijs, die niet meer was dan een verzameling nationale intentieverklaringen om de CO2–uitstoot te verminderen. Maar deze hadden niet het karakter van verplichtingen en er stond geen straf op niet–nakoming. In de verslaggeving van de media bleef dit element echter onderbelicht.

Eerder schreef ik:

De hamerslag waarmee de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Laurent Fabius, in december 2015 de klimaatconferentie in Parijs bezegelde en tot succes verklaarde, bracht een golf van euforie teweeg. Deelnemers omhelsden elkaar en dansten op stoelen en banken. Alom sprak men van een historische overeenkomst. Maar nadat de regering Trump had verklaard uit de overeenkomst van Parijs te zullen treden, verklaarde nog geen anderhalf jaar later Bondskanselier Merkel op de G-20 Top in Hamburg met een van onheil bezwangerd gelaat: ‘Wij weten allen dat we met grote mondiale uitdagingen worden geconfronteerd en we weten dat de tijd dringt. Oplossingen kunnen alleen worden gevonden als we tot compromis bereid zijn en toenadering tot elkaar zoeken, maar zonder – en ik zeg dit met nadruk – te veel te buigen, want we kunnen natuurlijk ook duidelijk erkennen wanneer er verschillen van opvatting zijn.’ Aldus Merkel.

Lees verder hier.

Ondertussen is de gemiddelde wereldtemperatuur de laatste twee jaar met ongeveer 0,6 graden Celsius gedaald. Maar de stijging van de CO2–concentratie in de atmosfeer is gewoon doorgegaan. En ondanks de schone beloften van Parijs is ook de menselijke uitstoot van CO2 gestegen.

Tot zover dat wat ik in juni 2018 schreef.

Hoe is het de laatste jaren met de CO2-uitstoot gegaan?

Onder de titel, ‘Kloof tussen Parijse klimaatdoelen en mondiale uitstoot nog altijd groot’,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: