De symboliek van het ITNJ (International Tribunal of Natural Justice) onder de loep – Ellaster

de-symboliek-van-het-itnj-(international-tribunal-of-natural-justice)-onder-de-loep-–-ellaster

30-11-19 08:56:00,

De symboliek van het Intenational Tribunal of Natural Justice (ITNJ) zit vol met verwijzingen naar de Jezuïeten, het Vaticaan, zwarte adel en Vrijmetselarij. Sommige beelden zijn zelfs totaal ongepast omdat ze bij slachtoffers herinneringen kunnen oproepen van het traumatische misbruik. Dit alles draagt bij aan de controverse die er rond de organisatie is ontstaan. Des te meer redenen om de symboliek onder de loep te nemen.

Wat zijn geschikte symbolen voor een organisatie die het corrupte rechtssysteem zegt te willen rechtzetten? Een organisatie die zegt het geïnstitutionaliseerde onrecht en mensenrechtenschendingen te willen aankaarten. In ieder geval geen symboliek die als trigger kan werken voor de slachtoffers. Of overduidelijk verwijst naar de instituten waarvan bekend is dat ze een sleutelrol spelen in het misbruik. Toch is dit precies wat we wél signaleren.

In een onderzoek naar symboliek ontleed je als het ware de totaalbeelden in afzonderlijke onderdelen, om zo de (mogelijke) betekenis helder te krijgen. Daarmee impliceer ik niet dat de makers of gebruikers al deze verwijzingen opzettelijk aan hun symbolen hebben toegevoegd. Bovendien hebben sommige symbolen meerdere betekenissen en kun je aan de hand van de op zichzelf staande onderdelen geen eenduidige conclusies trekken. Het gaat hierbij vooral om het grote plaatje, de optelsom van alle onderdelen. Onderstaande uiteenzetting is een verslag van dit onderzoek.

De zwarte zon

Het ITNJ is de juridische tak van de koepelorganisatie Humanitad. Wanneer je het Humanitad-logo naast het logo van de Jezuïeten plaatst zie je een sterke vormovereenkomst. Zeker met de H in het centrum van de zon. Verwijst de H simpelweg naar Humanitad, of naar de Heilige Stoel? De zon in het Jezuïeten-logo is de zwarte zon, het symbool van de Orde van de Zwarte Zon. De zon in zowel het Humanitad-logo, als het ITNJ-embleem toont een sterke vormovereenkomst met dit symbool.

In het ITNJ-embleem staat het (zwarte) zonnesymbool in de kern van het embleem. Dit kan men interpreteren als een verwijzing naar de Jezuïeten, de militaire inlichtingendienst van het Vaticaan. Verwijzen de acht pentagrammen er omheen naar 8 satanische organisaties of landen die voor deze inlichtingendienst werken om te oogsten? Symboliseert de graancirkel deze oogst? De buitenste kartelrand kan men interpreteren als een tandwiel dat iets gaat vermorzelen.

Wellicht zijn deze interpretaties allemaal iets te ver gezocht.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: