Miljardenclaim voor telecom bedrijven in strijd tegen uitrol #5G –

miljardenclaim-voor-telecom-bedrijven-in-strijd-tegen-uitrol-#5g-–

14-12-19 09:27:00,

123rf

De drie mobiele telecom leveranciers die 5G gaan uitrollen in Nederland krijgen voor het jaareinde een claim van 2,8 miljard euro per jaar, volgens woordvoerder van de Nationale Bond tegen Overheidszaken Jordy Zwarts. De Bond is een aansprakelijkheidsactie begonnen tegen de telecomproviders. De reden is dat het mobiele 5G-netwerk een ernstige bedreiging vormt voor de gezondheid en persoonlijke levenssfeer van iedereen die eraan wordt blootgesteld. Meer dan vierduizend mensen hebben zich voor deze actie aangemeld en hun financiële steun gegeven.

Wat staat concreet te gebeuren

  1. De Nationale Bond tegen Overheidszaken laat de verbintenissen van alle deelnemers aan deze actie door een deurwaarder betekend afleveren bij de aansprakelijke directeuren van de telecomproviders.
  2. De Bond stuurt namens alle deelnemers nota’s aan de aansprakelijke partijen. Worden deze nota’s niet betaald, dan gaat de Bond via de Wet massaschadeclaim deze aansprakelijke partijen dagvaarden. De advocaat en de gerechtelijke kosten komen voor rekening van de Bond.
  3. De deelnemer heeft aan de Bond een eenmalige bijdrage van € 29,- betaald en staat een gage van 5% af wanneer de Bond de rechtszaak wint en de deelnemer een vergoeding ontvangt.
  4. De deelnemers geven voor de activering van 5G geen toestemming en maken dit feit juridisch ‘hard’. Dit doen ze door een verbintenis aan te gaan met de directeuren van de telecomproviders, voor de activering van het 5G-netwerk.
  5. Zonder toestemming (wilsverklaring, Art 3.33 BW) is een persoonlijke service (dienstbaarheid) in welke benaming dan ook niet acceptabel (Art. 1.1 lid 2 BW), anders wordt een onrechtmatige daad gepleegd met recht op een schadevergoeding (Art. 6.162 BW).  Deze schadevergoeding bedraagt 2,8 miljard euro per jaar.

Bescherming van deelnemers actie

Als de rechter in een mogelijke procedure toch tot een negatieve uitspraak zou komen, dan kunnen de telecom bedrijven geen kosten op de Bond of deelnemers verhalen. De Bond neemt de gerechtskosten en advocaatkosten voor zijn rekening en daar horen bij ook de kosten bij eventueel in rekening zouden worden gebracht. De Bond zorgt ervoor dat voldoende middelen in reserve blijven om die eventuele kosten te kunnen betalen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: