Verslag protestactie bij Israelwinkel van Christenen voor Israel – DocP

verslag-protestactie-bij-israelwinkel-van-christenen-voor-israel-–-docp

24-12-19 09:52:00,

19 december 2019

Op de avond van 19 december verzamelden zich twaalf boycotactivisten uit verschillende delen van ons land bij het Israel Producten Centrum in Nijkerk. Het doel: een luid protest te laten horen tegen de promotie van producten uit illegale israelische nederzettingen in bezet Palestijns gebied, zoals wijnen uit Hebron, de “Judean Hills” en de Golan Hoogte,  cosmetica op basis van Dode Zee Zout, dadelproducten etc, houtsnijwerk uit Betlehem, alles te koop aangeboden tijdens de “Feestelijke verwenavond” van het Centrum met vermelding van herkomst “Israel”.

De activisten stelden zich op tegenover het Centrum, met slogans als “Apartheidswijn schande, bloed aan je handen”, en “Gij zult niet stelen”. Gedurende de hele avond stonden zes bewakers voor de deur geposteerd. Vanuit het Centrum klonken op volle sterkte kerstliederen, zonder dat er overigens meezingend publiek aanwezig was.

De activisten wisten de kerstliederen te overstemmen met behulp van hun megafoon,  waarmee zij toespraken op het Centrum richtten:

“In Israel staat de Apartheid, godsgruwelijk, nog helemaal overeind”, betoogde Jan ter Haar, zich richtend tot “de kudde in Nijkerk”, Bisschop Desmond Tutu van Zuid Afrika prijst de boycot van Israëlische producten, desinvestering en sancties tegen de staat Israël aan, als geweldloos middel om de regering Netanyahu onder druk te zetten de Apartheid jegens Palestina en de Palestijnen te stoppen. Voor Kerstmis 2019 wenste ter Haar Palestina en Israel vrede toe, en dat de Christenen in Nijkerk niet alleen voor Israel maar ook voor Palestijnen zullen opkomen, en riep hun stichtingsnaam daartoe aan te vullen”.

Benji de Levie riep op tot boycot, zeggend: “Israel bezet Palestina. Pleegt dagelijks landroof. Bedreigt Palestijnen. Vernietigt hun huizen. Tegen het internationaal recht. Is een pariahstaat van racisten. Israel produceert landbouwproducten op gestolen Palestijnse grond. En vele andere producten. Die worden hier geïmporteerd. Die worden hier verkocht. Van gestolen land, gestolen water. Hij riep op te stoppen met verkopen, dus helen,  van gestolen goederen, van bezet Palestijns land. Ook de EU zegt dat producten van Palestijns land niet als Israelisch gelabeld mogen worden. Israel is een bezettingsmacht, een apartheidsstaat. De Levie riep op menselijkheid te betrachten, en op te komen voor het recht en voor de Palestijnse zaak.

Jaap van der Vinne vestigde de aandacht op de politieke missie van Jezus.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: