Wie ben ik zonder mijn verhaal?

wie-ben-ik-zonder-mijn-verhaal?

27-12-19 07:18:00,


x
x
Wie ben ik zonder mijn verhaal?

2019 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/b

x

Arend Zeevat

We hebben allemaal een verhaal.. Ja, we hebben allemaal een levensverhaal. Welk verhaal heb jij en wie of wat in jou vertelt dat verhaal? Het verhaal dat velen hebben over hun leven heeft voornamelijk betrekking op voorbije omstandigheden, de levensgeschiedenis. We weten bijna allemaal dat de algemeen menselijke geschiedenis op een grandioos vervalste wijze aan ons wordt gepresenteerd, waarbij in conflictueuze (oorlogs)situaties daders vaak gepresenteerd worden als slachtoffers. Hoe zit het dan met de zuiverheid van onze individuele levensgeschiedenis? Zou deze überhaupt wel zuiver gezien kunnen worden, wanneer onze blik door de inwerking van verstarde emotioneel geïnterpreteerde gebeurtenissen wordt vertroebeld?

Voor het werkelijk zien van de ware levensgeschiedenis, is het in mijn beleving van wezenlijk belang, dat je die patronen doorziet en loslaat. Dan pas kun je de individuele geschiedenis in het juiste perspectief zien! Aangezien de meeste mensen niet volledig bewust in het leven staan, is hun levensverhaal een onbewuste weergave van hoe dat leven in het verleden vanaf de jeugd verlopen is. Vaak zijn het dan de levensomstandigheden, waarin men traumatiserend en/of onterecht behandeld is door anderen, die als het belangrijkste worden beschouwd en gepresenteerd.

Hetgeen een emotionele slachtofferrol oplevert, waarbij de individuele kwetsbaarheid en opgelopen zielenlittekens als excuus worden gebruikt voor het gedrag dat men in het hier en nu laat zien. Een kind heeft nog niet de mogelijkheid ontwikkeld om het allemaal bewust te verwerken. Het is in het kind de basis voor de egovorming, om daarmee de naar het onderbewuste verdrongen angsten en pijnen uit het verleden te kunnen neutraliseren, maar in feite juist in stand te houden. De identificatie ermee kan bepalend zijn, voor de rest van het leven en is enkel gericht op het in stand houden van het ego. De verhalenverteller in dezen is dus het ego en het verhaal een egoverhaal.

Diversiteit in egoverhalen
Egoverhalen laten zich in diverse soorten en maten horen en zien. Het verhaal dat wordt verteld door mensen die hun onbewust gevoelde slachtofferschap overcompenseren door grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van anderen en een behoefte aan macht, is van een ander kaliber. Zij blazen hun ego op en vinden zichzelf uitermate belangrijk.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: