Natosaurus | Uitpers

natosaurus-|-uitpers

10-01-20 09:09:00,

(en.wikipedia.org)

Grote opluchting in politieke kringen: de NAVO-top in London van begin december 2019 leidde naar buiten uit niet tot grote meningsverschillen. De deelnemers gingen akkoord niet akkoord te gaan, bijvoorbeeld over een reactie op de illegale Turkse inval in Syrië.

Sinds1991 werkt de NAVO niet meer als een bondgenootschap dat het territorium van zijn lidstaten wil verdedigen, integendeel. Het heeft conflicten en militaire operaties opgewekt met onophoudelijke en dodelijke interventies in soevereine staten. De NAVO-lidstaten hebben meer dan een kwart eeuw 1 miljoen bommen gedropt op de planeet met directe en indirecte dood van meer dan 1 miljoen wereldburgers tot gevolg. Dit alles met als enig doel hun hegemonie over de internationale gemeenschap te laten gelden.

Maar de klad zit er een beetje in. Vooral sinds de komst van Donald Trump. Naar de buitenwereld toe wordt de schijn opgehouden : in Londen kwamen ze overeen om hun werkterrein verder te upgraden door de ruimte als militair operatiegebied te beschouwen en China als een nieuwe uitdaging op hun agenda te plaatsen. Niettemin is voor sommigen het niet ondenkbaar om zich een wereld voor te stellen zonder NAVO maar met een soeverein Europa.

De Franse president, Emmanuel Macron, heeft in London zijn diagnose dat de alliantie hersendood was niet opgegeven. Voor de meeste andere Europese leden luidde het : Europa kan niet worden verdedigd zonder NAVO. Dat kan momenteel waar zijn, maar wat betekent het voor de toekomst?

De beslissende factor hierin is Donald Trump, de huidige president van de VS, die de alliantie in het voorgaande jaar achterhaald had verklaard. Deze keer prees hij het bondgenootschap, maar Amerikaanse diplomaten laten er geen twijfel over bestaan: de NAVO gaat in de richting die wij willen of verliest zijn bestaansrecht.

De houding van Washington is al langer kritisch voor de Europese bondgenoten. Reeds in 2011 bracht de Amerikaanse defensieminister van toen, Robert Gates, een zwaar pleidooi voor hogere militaire budgetten in Europa. Met Donald Trump is dat alleen maar nog feller onderstreept. Het verhogen van het militair vermogen bij de Europese NAVO-lidstaten staat gelijk met nieuwe afzetmogelijkheden voor de Amerikaanse defensie-industrie. Anderzijds verliest Europa op zich aan militair belang voor Washington. Azië en vooral China vormen de nieuwe focus.

Deze politieke lijn betekent dat in de Europese NAVO-landen,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: