Wassen, watergolven, permanent.

Wassen, watergolven, permanent.


Bovenstaande begrippen stammen uit het kappersvak als aanduiding bij een in toenemende mate definitief vormgegeven schedelbegroeiing. Inmiddels kan een vergelijkbare terminologie aangeven hoe het er onder het schedeldak aan toe gaat door de invloed der kwaliteitsmedia en wetenschap. Velen hebben het nog niet door, maar zij die het wel doorhebben gaan het ook steeds beter zien; om de uitspraak van een beroemde Nederlandse filosoof annex voetballer weer eens aan te halen.
De onderwerpen waarover de gemiddelde nieuwsconsument zich mag buigen worden niet alleen qua selectie, maar ook qua interpretatie vrijwel volledig bepaald door deze beroepsgroepen met als meest prangende voorbeeld onderstaand betoog van Principia Scientific International . . . of toch niet?

How to lie with statistics:
https://youtu.be/8455KEDitpU
vertaling van:
https://principia-scientific.org/eye-popping-video-exposes-junk-science-federal-climate-program/

Glasheldere Video onthult Junk Science van overheids-klimaat-programma.

post-glacial-sea-level-rise.jpg

Is de federale overheid een belangeloze speler in het debat over klimaatwetenschap? Niet gebaseerd op (bovenstaande) indrukwekkende video waarin een aantal wetenschappers van overheidsinstanties worden geschetst die zogenaamd de zaak bekijken.

Het US Global Change Research Program (USGCRP) bestaat uit 13 federale agentschappen die onderzoek doen naar wereldwijde veranderingen die van invloed zijn op de samenleving. Het is een federaal project dat periodieke rapporten publiceert over het klimaat in de Verenigde Staten.
In 1989, het jaar waarin het werd opgericht, werd USGCRP door het Congres gemachtigd om federaal gefinancierd onderzoek te coördineren met betrekking tot de menselijke en natuurlijke krachten die van invloed zijn op het wereldwijde milieu.

USGCRP en de aan haar gelieerde agentschappen, gefactureerd als de toonaangevende federale autoriteit op het gebied van de opwarming van de aarde, hebben als taak een vertrouwend publiek te informeren over het steeds veranderende klimaat der aarde.

De periodieke rapporten van het programma worden nationale klimaatbeoordelingen genoemd, die gretig in de westerse media worden geparrot als onderdeel van een voortdurende samenzwering om niet-geïnformeerde kiezers bang te maken om massale CO2-energieheffingen te ondersteunen die de levensstijl van iedereen, behalve de rijkste Amerikanen, radicaal zullen veranderen.

Sinds haar oprichting zijn de klimaatbeoordelingen van USGCRP naar mijn weten overweldigend pessimistisch geweest.De nationale klimaatbeoordeling die in november 2018 is uitgebracht, is typisch verschrikkelijk: “De gevolgen van klimaatverandering, waaronder krachtige stormen, droogtes en bosbranden, worden in de Verenigde Staten steeds erger.”

De meeste Amerikanen zouden geschokt zijn om te weten dat de klimaatbeoordelingen van USGCRP weinig meer zijn dan brutale milieupropaganda, en wat de video toont, is overtuigend bewijs van die stelling.Tony Heller , die de website RealClimateScience.com beheert, legt manipulatie van kwaadaardige gegevens door USGCRP en andere overheidsinstanties bloot.

Als een levenslange milieuactivist die de afgelopen 40 jaar de fiets heeft gebruikt voor al zijn lokale reizen, heeft Heller een BS in geologie (Arizona State University) en een master in elektrotechniek (Rice University).

Als onderdeel van zijn inspanningen om de schittering van het felle licht op junk climate science te plaatsen, produceerde Heller deze absoluut verwoestende video die de frauduleuze presentatie van klimaatgegevens door het US Global Change Research Program genadeloos blootlegt.
Waarom? 
Om zijn angstaanjagende beoordelingen te produceren, kiest USGCRP het beginpunt van klimaatgrafieken om een verkeerde indruk te geven dat warme dagen, bosbranden, zeespiegelstijging en andere klimaatindicatoren cataclystische negatieve veranderingen ondergaan, terwijl precies het tegenovergestelde waar is, zoals de video van Heller duidelijk weergeeft.
Voor bijna iedereen behalve de wetenschappers die ze maken, kunnen klimaatgrafieken ervoor zorgen dat het menselijk brein krampachtig wordt. De video van Heller toont verschillende van dergelijke grafieken (plus de techniek hoe deze te produceren), dus volg zijn presentatie op de voet en bekijk hem indien nodig meer dan eens.

Ik garandeer dat dit het beste is wat u waarschijnlijk zult zien om te begrijpen hoe het Amerikaanse (en Europese) publiek voor de gek wordt gehouden door USGCRP’s nationale klimaatbeoordelingen en de corrupte westerse media die dit gedachteloos als evangelie blijven prediken.
U kunt helpen de rol van de overheid bij het verspreiden van klimaatpropaganda bloot te leggen door de video van Heller wijd en zijd te delen.

%d bloggers liken dit: