Kort geding tegen de staat over #5G –

kort-geding-tegen-de-staat-over-#5g-–

03-02-20 08:20:00,

123rf

De stichting Stop5GNL start een kort geding tegen de Staat om de uitrol van 5G te stoppen. De initiatiefnemers vinden dat de staat door 5G uit te rollen onrechtmatig handelt omdat het de burgers niet beschermt tegen de gevaarlijke gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische velden van 5G. Daarnaast lopen nog twee initiatieven tegen de uitrol van het nieuwe mobiele netwerk.

De sommatiebrief is door de stichting verstuurd op 18 december 2019. Hierop heeft het Ministerie gereageerd en een uitnodiging gedaan voor een gesprek. Dit komt binnenkort. Als de uitkomst van dit gesprek niet bevredigend is dan verstuurt de stichting de dagvaarding naar de staat. Binnen 4 tot 6 weken zal de zitting daarna plaatsvinden.

Stop5gnl.nl

Met de uitrol van 5G die vanaf 2020 gepland staat zal het er echt om spannen, want door de uitrol van 5G en de verdichting van antennes zal de stralingsbelasting enorm toenemen. Voor 5G is een gigantische toename nodig van antennes met zo’n 5 tot 10 keer meer, en wel een antenne op elke 100 meter. De verwachting is dat de stralingsbelasting met een factor 10 tot 100 omhooggaat. De antennes zullen in de woonwijken komen en op huizen en gebouwen. Zij zullen veel hogere frequenties gebruiken, met grotere biologisch verstoringen.

website: www.stop5gnl.nl.

Er is tot op heden nauwelijks onderzoek gedaan naar de potentiële gezondheidsrisico’s van blootstelling aan 5G. De Gezondheidsraad bevestigt dit en geeft in een uitzending op RTLZ op 9 september jl. aan dat er veel zakelijke belangen liggen om 5G uit te rollen, zonder dat er goed is onderzocht wat de consequenties zullen zijn. Het onderzoek dat er ligt toont aan dat permanente schade kan optreden.

De Nederlandse staat negeert 252 wetenschappers uit 43 landen die onderzoek hebben gedaan naar de schadelijke effecten van elektromagnetische velden op mens, dier en milieu en die met een EMF Scientist Appeal waarschuwen voor de schadelijke gevolgen ervan.

Andere acties: SAN

Op 26 januari is Stichting Stralingsarm Nederland (SAN) bij het Gerechtshof Arnhem een zogeheten Artikel 12 procedure gestart.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: