10 redenen om uitrol 5G te begrenzen – StralingsBewust – Verzamelpunt voor informatie over straling

10-redenen-om-uitrol-5g-te-begrenzen-–-stralingsbewust-–-verzamelpunt-voor-informatie-over-straling

09-02-20 09:38:00,

Namens de samenwerkende stralingsbewuste organisaties in Nederland is onderstaande oproep op 28 januari verstuurd naar de Tweede Kamer om 5G te stoppen:

Geachte leden van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat,

U heeft op 4 februari weer een vergadering. En binnenkort staat de Wet Implementatie Telecomcode op de agenda van de Tweede Kamer. Deze wet maakt mogelijk dat er small cells (antennes) voor de toepassing van 5G en andere sensoren in de openbare ruimte kunnen worden geplaatst. Er zijn ruim 1100 voornamelijk kritische reacties op de internetconsultatie van deze wet gekomen. Gemeenten, bijvoorbeeld Maastricht, hebben geen zeggenschap meer over de plaatsing van deze antennes. Twintig gemeenten hebben hier dan ook bezwaar tegen gemaakt, andere gemeenten zitten hiermee in hun maag. Want het betekent, dat gemeenten hun zeggenschap over de openbare infrastructuur en straatmeubilair kwijtraken. Ook brengt het dossier 5G in het hele land risico’s en kosten met zich mee.

Wij sturen u dit document om u te vragen deze vorm van vergaande, opgedrongen digitalisering te stoppen. Volgens ons zijn er te veel onwenselijke neveneffecten. Daarom raden wij u een instemming met deze wet ten sterkste af.

De tien overwegingen die wij u meegeven zijn:

  1. De installatie van small cells en het mogelijk maken van de uitrol van 5G kost veel extra energie.
  2. De veiligheid van Nederland is in het geding, door het risico op cyberaanvallen en malware en de hackbaarheid van antennes.
  3. De privacy van de Nederlanders komt onder druk te staan. Onze identiteit is geen handelswaar!
  4. De implementatie kost (te) veel geld en leidt tot een enorme infrastructurele chaos om alle benodigde glasvezel aan te kunnen leggen.
  5. Bij experimenten wordt niet op adequate afstand naar effecten gekeken en burgers worden daar zonder hun toestemming aan blootgesteld.
  6. Het is een aanslag op duurzaamheid en de biodiversiteit.
  7. De effecten op de leefbaarheid en de gezondheid worden niet meegenomen in de besluitvorming.
  8. De besluitvorming is ondemocratisch geweest.
  9. Gebruik van small cells en 5G telefoons zullen de beloften niet waar maken.
  10. Een nieuwe generatie telefoons (nodig voor 5G) kost veel te veel zeldzame grondstoffen.

Wat wij u vragen

Wij vragen u om deze oproep serieus te nemen en om te kijken wat er gedaan kan worden zodat we in Nederland de inrichting van ons telecom– en antennebeleid in lijn laten lopen met de wensen en behoeften van alle ingezetenen,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: