Actie betere #pensioenen: FNV bestuurder Vink weigert overleg –

actie-betere-#pensioenen:-fnv-bestuurder-vink-weigert-overleg-–

14-02-20 04:40:00,

Foto 123rf

De twee weken geleden door Ad Broere en ondergetekende gestarte actie voor betere pensioenen heeft twee reacties opgeleverd van pensioenfondsbestuurder Vink. Hij zit namens het FNV in het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Van de andere bestuurder namens het FNV bij ABP mevrouw Meijer hebben we geen antwoord gekregen.

FNV

Namens het FNV zitten zowel in de besturen van ABP als Pensioenfonds Zorg en Welzijn bestuursleden. Vink is vice-voorzitter. Meijer is tweede plaatsvervangend voorzitter in het bestuur. Zij vertegenwoordigen de werknemers. Diezelfde werknemers wiens pensioenen de afgelopen 10 jaar niet zijn gestegen, omdat sinds 2007 ineens een andere wind waaide door pensioenland. Plotseling bedacht de regering dat de rekenrente lager moest zijn, met als direct gevolg dat de pensioenuitkeringen niet meer zouden stijgen. Waar waren toen de vertegenwoordigers van de werknemers? Zaten zij misschien te slapen? Was het pluche van de fondsen met de enorme bestuurderssalarissen misschien te comfortabel?

We zullen niet weten waardoor, maar de vertegenwoordigers van zowel de werknemers als van de gepensioneerden binnen beide pensioenfondsbesturen hebben het laten afweten.

Vandaar dat wij met Vink en Meijer van gedachten willen wisselen, op een respectvolle, maar wel openhartige manier.

Vink wijst ontmoeting af

Vink schrijft ons vandaag dat hij een ontmoeting niet ziet zitten. Dit is zijn afwijzing om met ons te praten.

“Geachte heren Broere en Vellekoop,

Op uw verzoek per mail, 13 februari jongstleden, om nogmaals een persoonlijk gesprek tussen u en de heer Vink te organiseren, kan ik u meedelen dat een tweede persoonlijk gesprek intern niet opportuun is bevonden.

Al eerder heeft een gesprek met de heer Vellekoop en de heren Van Oostveen en Vink plaatsgevonden, wat niet tot begrip heeft geleid. Tot slot heeft de heer Albert Vink namens het fonds inhoudelijk heel uitgebreid, informatief en zorgvuldig gereageerd op uw brief van 30 januari jongstleden. Uw brief van 30 januari van dit jaar, en de brief van de heer Vink, beantwoorden overigens tezamen uw vraag uit de mail van gisteren.

Wij stellen vast dat de communicatie tot nu toe vruchteloos is gebleken,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: