Stop op 5G in Zwitserland, om gezondheidsredenen.

stop-op-5g-in-zwitserland,-om-gezondheidsredenen.

14-02-20 01:24:00,

Zwitserland is sinds april 2019, een van de eerste landen in Europa met een commercieel actief 5G-netwerk. Op 13 februari 2020, is er een moratorium, met onbepaalde looptijd, ingesteld op de uitrol van telecomtechnologie 5G. Het Zwitserse milieuagentschap Bafu gaat eerst onderzoek doen naar de mogelijke risico’s van straling als gevolg van 5G-basisstations. De huidige standaarden hebben namelijk alleen betrekking op oudere mobiele technologie op 2G, 3G en 4G. Nieuwe standaarden zijn nodig om het risico van 5G-straling beter in te schatten en de uitrol van 5G is dan ook voor onbepaalde tijd stopgezet in de Europese voorloper, Zwitserland.

Uitrol 5G in Zwitserland

In Zwitserland is 19 april 2019 begonnen met de uitrol van de vijfde generatie mobiele netwerken, een commercieel actief 5G-netwerk met de:

-700 megahertz (MHz). Deze frequentieband is vooral geschikt voor toepassingen voor Internet of Things (IoT);

-3,5 gigahertz (GHz). De meeste draadloze apparatuur is geschikt voor deze frequentieband;

-26 gigahertz (GHz). De 26GHz-band kan erg hoge datasnelheden ondersteunen.

In het land zijn alleen al in het afgelopen jaar 2000 masten geplaatst ter voorbereiding op de nieuwe technologie.

Zodra de eerste antennes in april 2019 waren geïnstalleerd, melden verschillende bewoners en hele gezinnen in het hart van Geneve, lichamelijke symptomen van:

-luid oorsuizen;

-intense hoofdpijn;

-ondraaglijke oorpijn;

-slapeloosheid;

-pijn op de borst;

-vermoeidheid;

-zich onwel bevinden in eigen huis.

Na contact opgenomen te hebben met de Telecomprovider Swisscom, bleek dat 5G inderdaad geactiveerd was op dezelfde dag dat de symptomen begonnen.

Protest

In Zwitserland is actief geprotesteerd tegen de uitrol in o.a. Bern, Zürich en Genève. Kanton Genève kondigt 10 juli een tijdelijke stop aan op het verder uitrollen van 5G mobile antennes. Vijf “volksinitiatieven” – voorstellen voor juridisch bindende referenda over het gebruik van 5G – zijn opgestart in Zwitserland. Twee daarvan zijn al geformaliseerd en men is bezig met het verzamelen van 100.000 handtekeningen die nodig zijn om een landelijke stemming uit te vaardigen waarmee de grondwet van Zwitserland kan worden gewijzigd. Een volksinitiatief zal telecombedrijven wettelijk aansprakelijk stellen voor claims van lichamelijke schade veroorzaakt door straling van zendmasten,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: