Metamorfose van het bewustzijn | Mieke Mosmuller

metamorfose-van-het-bewustzijn-|-mieke-mosmuller

26-02-20 10:10:00,

door

Mieke Mosmuller

26-02-2020

0 commentaren
Print!

Telkens komt er opnieuw een moment waarin ik meen dat het noodzakelijk is om erop te wijzen, dat we in onze tijd zelfstandig, in vrijheid, zouden moeten willen werken aan de transformatie van ons bewustzijn. Ik geloof niet aan spontane veranderingen, de mogelijkheid daartoe ligt in het verleden. In de moderne tijd wordt op onze wilsinzet gerekend, en die is vrij, je kan het doen of ook niet. Of je het wilt doen hangt samen met het inzicht dat je hebt. En dat inzicht verwerft ieder mens zelf, daar is geen dwang mogelijk. Of ik het begrip van de cirkel begrijp berust op mijn wil tot inzicht. Als ik het vertik om ernaar te kijken, heb ik het inzicht niet. Niemand kan me dwingen. Misschien nog wel om ernaar te kijken, maar om echt tot begrip te komen – daar is geen dwang mogelijk.

Zo kan ook niemand gedwongen worden om het bewustzijn te ontwikkelen, het berust op inzicht dat het zo nodig is.

Rudolf Steiner heeft een leven besteed aan het geven van dit inzicht. Ik werk er graag aan mee…

“We moeten dus heel goed opletten dat we het meest concrete bewustzijn hebben, want alleen dat is een goed, juist bewustzijn voor ons leven op aarde nu. Als je alles wat je kunt volgen uit mijn “Wetenschap van de geheimen der ziel”, uit de acht meditaties in “Een weg naar zelfkennis”, uit het boek “De drempel naar de geestelijke wereld”, uit het boek “Hoe verkrijgt met bewustzijn op hogere gebieden” en uit enkele lezingencycli, dan zul je zien dat er manieren worden gegeven om in de corresponderende gebieden te komen. De wegen worden aangegeven zodat mensen op de juiste manier, goed voorbereid achter de natuur en achter de ziel kunnen komen. Daar worden de manieren beschreven waarop men op de juiste manier achter de schermen van het bestaan kan komen. Maar de neiging, het subjectieve streven van heel veel mensen wil eigenlijk niet bereiken waar men naartoe zou moeten gaan, als ik het zo mag zeggen, als men trouw volgt wat er in deze geschriften staat. Want in deze geschriften wordt duidelijk aangegeven dat men eigenlijk de normale vorm van bewustzijn moet verlaten als men de andere wereld wil betreden,

 » Lees verder