Echte vogelliefhebbers zeggen ‘Vogelbescherming’ vandaag op… – Interessante Tijden

echte-vogelliefhebbers-zeggen-‘vogelbescherming’-vandaag-op…-–-interessante-tijden

27-02-20 11:21:00,

Vogels ‘beschermen’ is baantjes en handel

Wie de vogels van UBO’s (ultimate beneficiary owners grootbedrijf) uit de wind houdt, die kan op cash rekenen zo blijkt bij Vogelbescherming uit Zeist: Twaalf miljoen euro spaargeld in 2017, een pand van 4,2 miljoen euro op de A-locatie in Zeist (het voormalig kantoor van WNF), 1,2 miljoen euro belegd vermogen, meer marketingpersoneel achter het bureau dan natuurbeschermers in het veld. 

In dit artikel kijken we: doet Vogelbescherming netto meer kwaad dan goed voor vogels, dankzij hun politieke en financiele steun aan bijvoorbeeld de windmolenpolitiek en bomenzaag-politiek van het SER Energieakkoord, die uit Brusselse energiepolitiek volgt. Ze blijken zeer goed verbonden met de UBO’s van Nederland (het grootbedrijf) en de Raad van State via Marijke Vos (Groen Links)

Ook hun oud-directeur Eric Wanders uit het Drenthse Gieten bevestigt dat Vogelbescherming een marketingbedrijf werd, waar wetenschap achter het karretje van fondsenwerving werd gespannen. Via de publiek-private-hybride SoortenNL fabriceren ze op wetenschappelijk ontransparante wijze ‘trends’ waarmee ze zeer lucratief campagne voor eigen baantjes voeren. Je kunt Vogelbescherming opzeggen via 030-6937700.

Als je geld hebt, heb je vrienden

Groene 11= groene verfpot windmolens
Maandag  beschreven we al de ‘Groene 11‘-milieuclubs waar ook Vogelbescherming uit Zeist bij zit. Dat lobbykantoor van Postcode Loterij-beneficienten uit groene hoek, het werkt als de ‘Groene Verfpot’ van de Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s) van het grootbedrijf (VNO-NCW) en de overheid.

Dat schrijven we als constatering, observatie op basis van de financiering en de poppetjes. Een observatie die we vandaag met meer bewijzen versterken, bij een club waarvan ondergetekende ooit overtuigd lid was (net als van Natuurmonumenten, waar ik als vrijwilliger excursies voor gaf).

De overheid geeft belastinggeld aan gunstelingen, wanneer die belangen van ambtenarij dient. Daarom kunnen ze bij subsidies vooraan in de rij staan, omdat ze de ambtenarij bij bv LNV en EZ helpen zichzelf groen te verven. Daardoor is de natuur- en milieubeweging sinds de jaren ’90 dusdanig gecorrumpeerd, dat zij meer kwaad dan goed doet zo is hier de werkhypothese. En daarvoor vinden we steeds nieuw bewijs.

Minsterie van LNV en Klimaat bij VNO NCW-kantoor

De exponentiele groei qua inkomsten, kreeg neveneffecten die de kerndoelstelling- het beschermen van het Nederlandse deltalandschap tegen onnodige vernietiging- juist schaden.

 » Lees verder