Covid-19 – Wat is er aan de hand? | Stichting Vaccin Vrij

covid-19-–-wat-is-er-aan-de-hand?-|-stichting-vaccin-vrij

23-03-20 10:40:00,

De intensive-care afdelingen in ziekenhuizen in Nederland zijn overbelast, en getuigenissen van medisch personeel laten zien dat COVID-19 heel ernstig kan verlopen. Het kan ook mild verlopen. Dat hangt mogelijk samen met de algehele gezondheid van de persoon.

Volgens het RIVM overlijden er jaarlijks gemiddeld 2700 mensen aan de gevolgen van de normale seizoensgriep.1 De duur van het ‘griepseizoen’ is jaarlijks enkele maanden gedurende de winter. Het onderzoeksinstituut NIVEL verklaart over de winter van 2018/ 2019 bijvoorbeeld:2

“De influenza-epidemie van het seizoen 2018/2019 begon in week 50 van 2018 en duurde 14 weken.”

Rekent u mee? 2700 gedeeld door 14 weken = ongeveer 200 doden per week = ongeveer 30 overlijdens per dag.

De hoge sterfte aan de normale griep is kennelijk nooit reden geweest voor extreme paniek zoals nu het geval is bij 106 sterfgevallen aan COVID-19 in 2020 (20-03-20). Waarschijnlijk is het jaarlijks gemiddelde van 2700 sterfgevallen aan de lage kant. Volksgezondheidenzorg.nl zorg zegt over het griepseizoen van 2018/2019:

“In het griepseizoen van 2018/2019 stierven ruim 2.900 personen meer tijdens de griepepidemie dan verwacht. Veruit het grootste deel van deze sterfgevallen (96%) betrof mensen boven de 60 jaar.”2

Het getal 2.900 wordt omschreven als ‘oversterfte’ door volksgezondheidenzorg.nl. Oversterfte is de sterfte die ‘samenhangt’ met de griep.

Voor vele mensen gaat het levenseinde vooraf aan een toestand van extreme lichamelijke zwakte aan het einde van hun leven. Ze zijn oud, hebben verminderde weerstand, en meestal meerdere lichamelijke aandoeningen. Een virus is de druppel is die de emmer doet overlopen. De Engelsen zeggen: ‘Flu is an old man’s friend’. De griep komt voorbij om de persoon uit zijn lijden te verlossen. De persoon is gestorven aan een combinatie van factoren.

Uit de grafiek is te zien dat in 2017/2018 de ‘oversterfte’ zelfs 9500 was. De media rapporteerden dat sommige mensen die overleden zijn aan COVID-19 de leeftijd van 86 jaar hadden, en zelfs dat zij ernstige onderliggende aandoeningen hadden. Kennelijk kwam het een jaar geleden bij niemand op dat een persoon van die leeftijd gered zou moeten worden.

Het Parool maakte op 14-03-20 bekend dat van de 40 à 50 mensen die op de Intensive Care liggen – de helft onder de 50 jaar is.3

Ontbrekende informatie

De media geven maar weinig info over de lichamelijke toestand of leefgewoonten van de personen die opgenomen zijn op de Intensive Care afdeling zodat we de cijfers moeilijk kunnen interpreteren.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: