De grondwettelijke noodtoestand | KenFM.de

de-grondwettelijke-noodtoestand-|-kenfm.de

05-05-20 12:29:00,

Rubicon redacteur Jens Wernicke publiceert een Corona model rechtszaak en Dr. Bodo Schiffmann legt uit waarom vreedzaam verzet door alle democraten nu absoluut noodzakelijk is.

Een standpunt van Jens Wernicke.

De onnodige, ongrondwettelijke en vernederende beslissingen van de regeringen „vanwege Corona“ zijn inmiddels voldoende geanalyseerd. Nu is het tijd om de tweede fase te starten. In plaats van alleen maar kritiek en beschuldigingen te uiten in artikelen, heeft Rubikon redacteur Jens Wernicke een rechtszaak aangespannen tegen de noodverordening van Rijnland-Palts. Het bijna 300 pagina’s tellende juridische document staat vol met sluitende argumenten waarom de schendingen van de grondrechten door het Corona-regime niet langer aanvaardbaar zijn. We weten dat veel van onze lezers dezelfde mening zijn toegedaan. Nu is het tijd om te stoppen met kloppen en om gelijk te hebben.

Beste lezers,

Sinds de draai van gisteren met het „gevaarlijk stijgende voortplantingsgetal“, dat op het eerste gezicht een manipulatie van getallen bleek te zijn, d.w.z. opzettelijke vervalsing, bestaat er in mijn ogen geen twijfel meer over hoe ernstig de situatie in het land is:

Politici willen deze noodtoestand – en blijkbaar op de lange termijn en met alle bijkomende schade en doden die er al door zijn veroorzaakt.

Zelfs FDP-vicevoorzitter Wolfgang Kubicki kan er niet meer omheen om de gruwel van de zogenaamde nieuwe realiteit onder ogen te zien – waarbij hij echter vergeet dat elk debat over „transmissiesnelheden“ sowieso desinformatie is, gezien de relatieve veiligheid van de ziekteverwekker:

„Wolfgang Kubicki heeft het Robert Koch Instituut en zijn voorzitter Lothar Wieler scherp bekritiseerd voor de regelmatig gepubliceerde corona cijfers. Deze ‚geven de indruk dat het om politiek gemotiveerde getallen gaat en niet om wetenschappelijk verantwoorde getallen‘, aldus Kubicki (…). Hij wees met name op de voortplantingssnelheid, die volgens RKI-cijfers landelijk is gestegen van 0,9 naar 1,0. Terwijl minister president Markus Söder een R-waarde van 0,57 aankondigde voor Beieren, de staat met de meeste infecties, meldde de RKI een waarde van 1 landelijk. „Waar deze waarde vandaan zou moeten komen in het licht van de afnemende besmettingscijfers is voor de meest weldenkende niet eens meer zichtbaar. (…) Bovendien weken de door het Helmholtz Centrum en de TU Ilmenau vastgestelde waarden aanzienlijk af van de schattingen van het RKI,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: