Angst. Wat doet het met jou, mij en de maatschappij? Deel 2: Gevolgen voor de democratie.

Dit is het tweede deel van mijn analyse wat angst met ons en de maatschappij doet, met deze keer een accent op de democratie.
Een democratie kan pas echt goed functioneren wanneer we vrij zijn van angst, en wanneer de burger goed geïnformeerd is. In een tijd waarin de diffuse angst de overhand heeft, en kritische informatie zo maar van de sociale media kan verdwijnen, is het belangrijk om te beseffen wat voor invloed dat heeft op ontwikkelingen in ons democratisch bestel.

Vanwege de vele reacties en vragen die ik kreeg, volgt nog een derde video om wat psychologische dynamieken die spelen rond de coronacrisis toe te lichten.

De psychologische mechanismen die een rol spelen zijn in deze video’s heel beknopt weergegeven; ze worden uitgebreider behandeld in de diverse leerjaren en modules van de opleiding Symbolische Psychologie op basis van C.G. Jung bij Asfaloth Opleidingen: https://www.asfaloth.nl/site/

%d bloggers liken dit: