Nu annexatie op tafel ligt is het tijd voor actie – The Rights Forum

nu-annexatie-op-tafel-ligt-is-het-tijd-voor-actie-–-the-rights-forum

15-05-20 07:33:00,

Lees meer over
Rawan Sulaiman recht van terugkeer Annexatie vluchtelingen apartheid EU tweestatenoplossing

Rawan Sulaiman / Nu annexatie op tafel ligt is het tijd voor actie

Om de tweestatenoplossing en het perspectief op vrede te redden dient de Europese Unie actie te ondernemen. Geen woorden, maar daden, betoogt Rawan Sulaiman, hoofd van de Palestijnse Missie in Nederland.

Rawan Sulaiman. [c] Martijn de Rooi 

Vandaag, 15 mei, herdenken wij Palestijnen de ‘Catastrofe’ (al-Nakba), de verjaging door zionistische milities van ongeveer driekwart van de Palestijnse bevolking uit steden en dorpen tussen eind 1947 en begin 1949. Ook mijn eigen familie werd vluchteling; zij werd gedwongen te vertrekken uit Jaffa. Tweeënzeventig jaar leven in vluchtelingenkampen of onder bezetting en militair bewind was voor veel verdrevenen het gevolg. Vandaag komen ook de EU-ministers van Buitenlandse Zaken bijeen om de dreiging van annexatie van delen van de bezette Westelijke Jordaanoever te bespreken, Israëls volgende stap in de koloniale verovering van Palestina. Onlangs werd daartoe, zoals voorzien in het zogenaamde ‘vredesplan’ van de regering-Trump, het sein op groen gezet in het regeerakkoord van Israëls nieuwe regering.

Het feit dat annexatie nu op tafel ligt kan voor niemand een verrassing zijn. Met zijn acties heeft Israël keer op keer bewezen alleen geïnteresseerd te zijn in het stelen van zo veel mogelijk Palestijns land, met daarop zo min mogelijk Palestijnen. Doelbewust heeft het gewerkt aan het concentreren van Palestijnen in de gebieden waar al veel Palestijnen woonden, terwijl het tegelijkertijd werkte aan uitbreiding van krachtens internationaal recht illegale nederzettingen en het daarmee verbonden regime. Een situatie die lijkt op apartheid.

Om deze realiteit te verdoezelen zijn er agressieve en gecoördineerde campagnes opgezet om de geschiedenis te herschrijven en ons Palestijnen te framen als gewelddadig, barbaars of antisemitisch. De oude mythe dat Palestina ‘leeg’ was voordat het ‘tot bloei kwam’ werkt vandaag de dag nog door ​​in de vorm van veronachtzaming en ontkenning van ons bestaan, onze geschiedenis, ons erfgoed en onze nationaliteit.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: