De Nederlandse grondwet en onze fundamentele grondrechten

de-nederlandse-grondwet-en-onze-fundamentele-grondrechten

20-05-20 07:20:00,

De Nederlandse grondwet is een in de loop der jaren volledig ontkrachte wet en verworden tot een bedrijfsreglement van de Nederlandse vennootschap.

Met het opleggen van “noodmaatregelen” als gevolg van een stofje wat van mens op mens overspringt, “coronavirus” genaamd, wordt dit maar weer eens pijnlijk duidelijk.

De meest voorkomende clausules in de Nederlandse grondwet luiden achtereenvolgens:

“… behoudens bij wet bepaald…”

“… krachtens de wet anders bepaald, gesteld of beperkt…”

” … behalve in de wet bepaald …”

De uitdrukking “redelijk” komt ook voor, maar die redelijkheid wordt altijd bepaald door de overheid krachtens een of ander artikel in een of andere subwet. Voor uw beleving lichten wij er één artikel uit, waar al die voorbehoudsmakende termen niet in worden genoemd. Met andere woorden: er is niets of niemand die dat kan tegenhouden.

Artikel 3. Gelijke benoembaar­heid
“Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.“

U ziet het al: Nederland kleurt plotseling oranje. Probeert u zich maar eens op gelijke voet kandidaat te stellen voor de hoogste publieke functie: staatshoofd. Toch zou dat eigenlijk eens moeten. Een fatsoenlijk Nederlander met een dijk van een CV, van onbesproken gedrag en absoluut geen last van belangenverstrengeling, die zich kandidaat stelt voor de functie van staatshoofd. En bovendien net zoveel aandacht van de “kwaliteitsmedia” kan genieten als er aandacht is voor een prinsesje dat een windje laat.

Regeren bij decreet – wel zo handig

Het regime in Den Haag heeft bij decreet op basis van “wetenschappelijke waarnemingen” noodverordeningen uit doen gaan. Vooral op basis van “wetenschappelijk onderbouwde voorspellingen, die kant noch wal raken. Het verspreiden van allerlei paniekverhalen, nadat eerst 3 weken niets is gedaan, tekent de belangenverstrengeling van de overheid. Het onwettige, want ongekozen, regime Rutte c.s. voert de agenda stipt uit, niet in het belang van de bevolking, maar in het belang van een kleine groep uitverkorenen namens The Crown. Het gedram om een vaccin is op zijn minst verdacht, als er al allerlei conventionele geneesmiddelen worden toegepast, die zelfs de oudste patiënten genezen. Het RIVM is een overheidsinstantie en daar mogen wij de conclusie uit trekken, dat deze instantie NIET het belang van de inmiddels wat opstandiger bevolking dient.

Als in de Middeleeuwen de pest of melaatsheid uitbrak,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: