Genoeg van de consensus!, door Thierry Meyssan

genoeg-van-de-consensus!,-door-thierry-meyssan

03-06-20 06:57:00,

In theorie zijn politici en artsen die lange studies hebben gevolgd, wetenschappers. Maar in de praktijk hebben maar weinig mensen een wetenschappelijke benadering. Niemand wil vandaag de dag de verantwoordelijkheid nemen voor de vermeende gezondheidsmaatregelen die zijn genomen (opsluiting, sociale afstandelijkheid, het dragen van maskers en handschoenen). Ze verschuilen zich allemaal achter collegiale beslissingen, het aanroepen van wetenschap en consensus.

JPEG - 46.9 kB
Van links naar rechts: de minister van Binnenlandse Zaken, de premier en de minister van Volksgezondheid kondigen ongrondwettelijke maatregelen aan. Zij geven het woord aan de voorzitter van het Wetenschappelijk Comité Covid-19 en het Nationaal Ethisch Adviescomité om zijn “wetenschappelijke” zegen te ontvangen.

Façade Collegialiteit

De uitbraak van Covid-19 verraste politici die hun primaire functie uit het oog verloren hadden: het beschermen van hun medeburgers.

In paniek, wendden ze zich tot een paar goeroes. In dit geval de wiskundige Neil Ferguson van het Imperial College [1] en de arts Richard Hatchett van CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), voormalig medewerker van de Amerikaanse minister van Defensie Donald Rumsfeld [2] Om de beslissingen die ze hadden genomen te communiceren, riepen ze zowel wetenschappers op om ze te rechtvaardigen als morele figuren om ze te onderschrijven.

Zo heeft president Emmanuel Macron in het wereldse Frankrijk een wetenschappelijk comité Covid-19 opgericht, dat hoofdzakelijk bestaat uit wiskundigen en artsen, onder het gezag van de voorzitter van het Nationaal Raadgevend Ethisch Comité.

Iedereen kon zien dat de wetenschappers het in het algemeen niet eens waren met de epidemie. De keuze van de leden van deze Raad maakte het dus mogelijk om degenen die niet wilden worden gehoord bij voorbaat uit te sluiten en alleen het woord te geven aan degenen die wel wilden worden gehoord. Bovendien was de benoeming van een rechtspersoonlijkheid aan het hoofd van dit mechanisme bedoeld om beslissingen te rechtvaardigen die mensen van hun vrijheid beroven en waarvan wordt beweerd dat ze noodzakelijk zijn, maar waarvan bekend is dat ze in strijd zijn met de Grondwet.

Met andere woorden, het comité was slechts een scherm om de verantwoordelijkheid van de president van de Republiek en zijn regering te doen vergeten. Bovendien is er al een volksgezondheid administratie en een hoge raad voor de volksgezondheid,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: