Is Corona-angstzaaierij ’n psychologische operatie?

is-corona-angstzaaierij-’n-psychologische-operatie?

14-06-20 08:22:00,

X
X
Coronavirus-angstzaaierij: een ‘PSYOP’?
Een psychologische operatie..?

2020 © Kevin Ryan | vertaling en deze versie © WantToKnow.nl/be
x

Regeringen hebben door de geschiedenis heen, het ‘instrument’ van de psychologische oorlogsvoering gebruikt, om allereerst de publieke opinie te manipuleren, er vervolgens politiek voordeel uit te behalen en om ‘last but not least’, stevige financiële winsten mee te genereren. Westerse regeringen hebben zich in de oorlog tegen het terrorisme en in zijn voorganger, de oorlog tegen het communisme, ruimschoots met dergelijke tactieken beziggehouden. In beide gevallen werden door de staat gesponsord terrorisme (HIER) én propaganda gebruikt, om de perceptie van de dreigingen bij het publiek te verdraaien.

Dit leidde tot meer overheidscontrole van de samenleving en enorme financiële voordelen voor bedrijven. Het lijkt erop dat nu zelfsoortige effecten worden gezien, als een gevolg van de COVID-19-pandemie. Veel van de kenmerken en resultaten van de ‘War on Terror’ en de oorlog tegen het communisme, zijn duidelijk zichtbaar in deze nieuwe ‘Oorlog tegen de dood’.

De angstkraan wordt opgedraaid en mensen verliezen zich in bijna lachwekkende ‘overlevingsstrategieën…

Daarom is het redelijk, je af te vragen, of de extreme reactie op COVID-19, en het bijbehorende virus SARS-COV-2, een nieuwe en ander-soortige psychologische operatie tegen het publiek zou kunnen zijn. Gezien ook de harde feiten over de ziekte en de onevenredige reacties, wordt op deze mogelijkheid nadrukkelijker gewezen.(HIER) Als COVID-19 de gekozen optie voor de manipulatie van het publiek is geworden, door middel van het hypen van een bedreiging en het pushen van uitbuitende oplossingen, wie zit er dan achter en wie profiteert er dan van?

De analyse van deze zaak..
Laten we eerst eens bekijken welke kenmerken en resultaten de “coronavirus scare” gemeen hebben met de ‘red scare’, die de gepercipieerde dreiging van het communisme en de ‘moslim scare’ daarachter. Hier zijn een dozijn kenmerken die deze waargenomen bedreigingen onderling gemeen hebben:

  1. De acties zijn gebaseerd op verspreiden van angst en wereldwijd gericht
  2. Overspoelen van de media met vooringenomenheid, vooral ten opzichte van de angst
  3. Gegevensmanipulatie en propaganda (HIER)
  4. Censuur van tegengestelde meningen (HIER)
  5. Controle van de informatie door de inlichtingendienst (HIER)
  6. Voorafgegaan door oefeningen die de dreiging nabootsen (HIER)
  7. Serie beweringen die later vals blijken te zijn (HIER)
  8. Reactie bedreigt de democratie (HIER)
  9. Grote toename van rijkdom en macht voor enkelen;

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: