Corona-nieuws van het ministerie van Homeland: Het financieringsinitiatief Homeland 2.0 | KenFM.de

corona-nieuws-van-het-ministerie-van-homeland:-het-financieringsinitiatief-homeland-20-|-kenfm.de

16-06-20 08:11:00,

Een commentaar van Christiane Borowy.

Tot 2023 moeten nieuwe digitale oplossingen voor het veiligstellen van diensten van algemeen belang en het verbeteren van de levenskwaliteit tegen aanzienlijke kosten en in het kader van het „economische en crisisbeheersingspakket“ worden bevorderd. Verandering of waanzin?

Vanaf nu en tot 15 juli 2020 kunnen projecten met projecten op het gebied van lokaal aanbod, onderwijs of openbaar bestuur worden ingediend bij de federale overheid – uiteraard online.

Horst Seehofer, het hoofd van het federale ministerie van Binnenlandse Zaken, Bouw en Binnenlandse Zaken, wordt als volgt geciteerd in de huidige persmededeling van het ministerie van 10 juni 2020

„Met ‚Heimat 2.0‘ ondersteunen we gemeentelijke en maatschappelijke actoren bij het gebruik van digitale technologieën. Op die manier willen we niet alleen de toegang tot onderwijs, gezondheid en zorg verbeteren, maar ook de efficiëntie van het openbaar bestuur, zodat de kwaliteit van het leven van de mensen in de regio’s merkbaar toeneemt. Of het nu gaat om de ontwikkeling van een nieuwe app of de aanpassing van een bestaande applicatie, de doorslaggevende factor is dat in alle projecten een digitale oplossing bijdraagt aan de concrete verbetering van de leefomstandigheden van mensen“ (1).

Een digitale oplossing helpt dus om problemen te verbeteren die veel mensen zonder het initiatief niet zouden hebben gehad. Omdat men er eenvoudigweg van uitgaat dat digitalisering het juiste antwoord op alles is. Als de mensen eenmaal digitaal zijn gegaan, zullen ze tot het einde van hun leven gelukkig zijn, en ook de afgelegen plattelandsgebieden zouden hieraan moeten kunnen deelnemen – want online zijn er geen verschillen in de infrastructuur.

Digitaal huis, „smart cities made in Germany“ (6) en meer recent „Heimat 2.0“: Het zogenaamd goede leven voor iedereen wordt mogelijk gemaakt door digitale concepten, die door het Bondsministerie zeer worden geprezen en met meer dan drie miljard euro worden gefinancierd. De belofte van crisis en verlossing: Mensen kunnen zich thuis en gelukkig voelen. Er wordt echter geen enkele gedachte verspild aan een sociale of politieke utopie, dat wil zeggen een concreet ontwerp van een toekomstige sociale orde. Dit betekent dat de noodzakelijke vraag wat mensen eigenlijk nodig hebben om zoveel mogelijk mensen in goede levensomstandigheden te laten leven,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: