Jens Spahn fordert Gesundheits-Nato. Aangedreven door BlackRock? | KenFM.de

jens-spahn-fordert-gesundheits-nato-aangedreven-door-blackrock?-|-kenfm.de

16-06-20 08:12:00,

Een commentaar van Bernhard Loyen.

De 14.06.2020 wordt een bijzondere dag. Het wordt een nieuwe uitdaging voor de politiek en de media na de BlackLivesMaterie-evenementen van 06.06. Komende zondag is weer een demodag voor de „goede“, d.w.z. de juiste onderwerpen.

Onder het motto #SoGehtSolidarisch (1) komen de aanhangers van de Ondeelbare Alliantie bijeen om te demonstreren, citaat: „op 14 juni op verantwoorde wijze en met afstand“. De belangrijkste onderwerpen voor dit jaar, ik citeer: De pandemie raakt ons allemaal, maar lang niet allemaal in gelijke mate. In de oproep worden de „goede“ thema’s eensgezind opgesomd. Tegen racisme, tegen antisemitisme, tegen samenzweringsverhalen. Het ene kan niet tegen het andere worden uitgespeeld. We willen een andere samenleving. Meer klimaatbescherming. Nu zou worden besloten wie de kosten van de wereldwijde crisis zou dragen. De actualiteit, het feit van de miljoenen slachtoffers van de Corona-maatregelen in dit land, is surreëel niet toegelicht of besproken. De zin De pandemie raakt ons allemaal, maar bij lange na niet allemaal evenveel, doet niemand pijn. Valt niemand aan. Het is een vage kritiek op de werkelijke omstandigheden en politieke problemen in dit land.

Het probleem voor de Alliantie zal de dreigende situatie zijn, die afgelopen zaterdag al onverwacht was. Na wekenlang een goede #stayathome te hebben gehad, stroomden de massa’s onverwachts de straat op. Dat was niet de bedoeling.

Laten we kort blijven voor de probleemstelling in Berlijn, want ook hier wordt aanstaande zondag met fatsoen en afstand gedemonstreerd. Ik was op 06.06. op de Alexanderplatz, en ervoer indrukwekkende foto’s van mensenmassa’s. s Avonds was ik een beetje geïrriteerd door de Berlijnse rbb-abendschau en leerde ik over het vermeende aantal deelnemers. De man van de rbb-abendschau kon ruim tienduizend deelnemers melden (2).

Dat is, om het beleefd te zeggen, een beetje een understatement. Op basis van mijn persoonlijke ervaring met diverse grote evenementen in de afgelopen decennia, zou ik, kijkend naar de foto’s (3), persoonlijk aannemen dat er minstens 50 – 70.000 deelnemers zijn. Het paste niet helemaal in het verhaal van de coronamaatregelen die vandaag de dag nog steeds gelden. Sinds 09.06. is de gewijzigde boetecatalogus voor Berlijn van kracht (4). Citaat: „Het geheel van regels moest worden herzien nadat het Berlijnse Constitutionele Hof delen van de catalogus had vernietigd.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: