Nederland is een onderneming – Ad Broere’s Blog

nederland-is-een-onderneming-–-ad-broere’s-blog

16-06-20 09:18:00,

Door een printscreen uit het register van de Securities Exchange Commission (SEC), de Amerikaanse ‘beurswaakhond’ en een vraag hierover aan mij heb ik me verdiept in de achtergrond van het feit dat Nederland in de V.S. te boek staat als een onderneming. Het is vanzelfsprekend nogal merkwaardig dat een land als commercieel bedrijf wordt aangemerkt. Toch is het verklaarbaar als we terug gaan naar de ontwikkeling van het huidige geldstelsel in de 18e eeuw.

Ik ga terug naar de periode waarin het huidige geldsysteem werd gevormd tot wat het op de dag van vandaag is. De van Duitse origine (Hannover) zijnde George III was koning van Engeland in de tweede helft van de 18e eeuw. De periode van de Amerikaanse vrijheidsoorlog. George III en de kring om hem heen van dukes, counts, barons et cetera, wilde verhinderen dat de koloniën in Noord Amerika die als hun persoonlijk bezit werd beschouwd, aan de greep ontglipte.

In die tijd was er ook de opkomst van de Rothschilds. Mayer Amschel Rothschild, gevestigd in Frankfurt, werkte samen met de Graaf van Hessen, die Koning George III een aanzienlijk deel van de troepen leverde om de Amerikaanse opstandelingen te bestrijden: de Hessische troepen. Om de huur van de Hessische troepen te financieren, leende George geld bij de Rothschilds. Voor de betaling van rente en aflossing van de lening werd het Engelse volk ‘als dekking’ gegeven. Uit belastingheffing werden de rente en aflossing betaald. Eerder had de Engelse adel al via de Bank of England in 1694 een monopoliepositie verworven in het bankieren. De Graaf van Hessen stalde zijn geld overigens weer bij Rothschild, die daardoor weer dekking had voor verdere leningen.

Voor de Rothschilds was er uitsluitend ‘de koning’ waarmee zaken werd gedaan. De koning werd gezien als ondernemer, die samen met zijn adellijke broeders de koloniën ‘leegplukte’. Zo ook die in Noord Amerika. Benjamin Franklin had daar geprobeerd om meer onafhankelijkheid van Engeland te verkrijgen door vanuit het bestuur een eigen munt uit te geven. Deze actie was succesvol en droeg bij aan meer welvaart in de koloniën. Engeland accepteerde deze inkomstenderving niet en maakte een eind aan de eigen munt, om vervolgens de belastingknoet er weer over te leggen. Dit werd de directe aanleiding tot de Amerikaanse vrijheidsoorlog.

Omdat de Engelse koning vanwege de vele oorlogen die werden gevoerd continu geld nodig had,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: