Colombiaans leger en drugshandelaars tegen vervanging van de cocateelt | Uitpers

colombiaans-leger-en-drugshandelaars-tegen-vervanging-van-de-cocateelt-|-uitpers

17-06-20 09:18:00,

Zicht op een volkswijk van Medellin, de tweede grootste stad van Colombia, en berucht om haar gelijknamig drugscartel. (Foto: Guido De Schrijver)

Volgens het ‘Wereldrapport van Drugs 2019′ vermeerderde de oppervlakte voor cocateelt van 26.000 hectaren in 2013 naar 171.000 in 2017. Colombia staat bekend als de grootste producent van cocaïne ter wereld. Deze onwettige teelt is een antwoord om te overleven voor arme gezinnen, uitgesloten van de maatschappij en gevolg van de weinige of zero aanwezigheid van de diensten van de staat in die regio’s.

Een van de afspraken van de vredesakkoorden, ondertekend in 2016, tussen de regering en de guerrillabeweging FARC was de oprichting van een Nationaal Programma voor de Vervanging van Onwettelijke Teelten (PNIS.) In 2017 werd het bekrachtigd. Dit betekende een van de belangrijkste uitdagingen in de naoorlogse periode, naast een mogelijke landhervorming. Dat plan werd mede ondersteund door de Stichting Ideeën voor de Vrede (FIP). Concreet gaat het over drieëntwintig afspraken gericht op 81.849 families, waarbij 63.542 hectaren coca moesten vervangen worden.

De vorige regering van president Juan Manuel Santos was gehaast om zo vlug als mogelijk, na vele decennia van gewapend conflict, eindelijk de wapens te doen zwijgen. Dat had voor gevolg dat ze niet eens kon rekenen op de nodige middelen, planning en capaciteiten om het programma uit te voeren. Maar de huidige regering is ondertussen geen stap vooruit gegaan. Zo gebeurde het dat in zones die tevoren onder de controle van de FARC stonden, nu door afwezigheid van de staat bevolkt werden met allerlei paramilitairen en criminele groepen. Anderzijds kwam er dan toch een antwoord van de staat, een militair strategisch Plan voor Stabiliteit en Consolidatie.’

97.084 families hadden zich ingeschreven om mee te doen met het programma Vervanging van Onwettelijke Teelten. Het programma ging van start in voorkeurszones waar de meest uitgestrekte zaaivelden van coca gevestigd zijn. Maar de afgesproken uitkeringen om hen toe te laten te overleven en hun landelijke activiteiten over een andere boeg te gooien bleken beschamend laag te zijn. Nochtans werd geschat dat 90 procent van de gezinnen effectief tot de afspraken waren overgegaan.

Het plan voor Vervanging van Onwettelijke Teelten schoot in het verkeerde keelgat bij paramilitaire benden en drugshandelaars. Leiders van gemeenschappen die bij de bevolking ijverden om het plan uit te voeren werden bedreigd en zelfs uit de weg geruimd.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: