Verslag Rondetafelgesprek Rheden5Gcollectief met gemeente Rheden – StralingsBewust.info

verslag-rondetafelgesprek-rheden5gcollectief-met-gemeente-rheden-–-stralingsbewust.info

19-06-20 01:57:00,

Op woensdag 17 juni waren er bij het Rondetafelgesprek vanuit de gemeente Rheden vertegenwoordigers aanwezig van alle fracties en de wethouder portefeuillehouder; namens Rheden5Gcollectief 2 sprekers en 2 toehoorders.

Na het welkom en het uitspreken van dank voor de geboden mogelijkheid kregen we de kans om onze uiteenzetting te doen aan de hand van het door ons vooraf gestuurde agenda-voorstel. Deze agenda werd overgenomen.

We hebben onze argumentatie opgebouwd vanuit 4 invalshoeken:

  1. Principieel betoog: Meer vóór dan tegen
  2. De uitslag van onderzoek is afhankelijk van vooraf gemaakte keuzes
  3. Persoonlijke ervaring met EHS van Marjon
  4. Wat kunnen gemeentes doen

Principieel betoog: Meer vóór dan tegen
In het betoog wilden we de framing van negativiteit rondom 5G actiegroepen herstellen door in te gaan vanuit welke waarden wij werken. Kort gezegd; Wij zijn vóór het geven van prioriteit aan gezondheid (met verwijzing naar de aanpak van corona), wij zijn vóór democratie (en dus niet voor het ontnemen van bevoegdheden van lagere overheden), wij zijn vóór het behoud van natuur, wij zijn voor echte vooruitgang (met oog voor mens en milieu), etc.

Hoewel dit betoog grotendeels voor kennis werd aangenomen gaf dit inleidend betoog ons de kans om onszelf als positief neer te zetten.

De uitslag van onderzoek is afhankelijk van vooraf gemaakte keuzes
In de toelichting op onderzoek, afwijzing van onderzoek en het maken van keuzes gaven we een toelichting, zoals bekend, op de normstelling van ICNIRP en de onvolledigheid daarvan door biologische effecten onvoldoende mee te nemen. Verder een samenvatting van de onderzoeken en ontwikkelingen van dit moment, met de nadruk op de verdeeldheid van wetenschappers en het niet-weten van effecten op langere termijn.

Aan de reacties op te merken waren raadsleden niet altijd volledig geïnformeerd en ging sommige informatie iets te ver. Van de andere kant was het zeker goed om inhoudelijke kennis en inzicht in de materie neer te zetten. Er werden enkele vragen gesteld, ingaand op de uiteenzetting. De technische kennis is zo omvangrijk dat we twee inhoudelijke vragen later, schriftelijk zullen moeten beantwoorden.

Persoonlijke ervaring met EHS van Marjon
Vooral de persoonlijke uiteenzetting van Marjon die zelf veel klachten ondervindt van straling en verbonden is aan de stichting EHS werd goed beluisterd.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: