De decadentie van onze neoliberale democratie | KenFM.de

de-decadentie-van-onze-neoliberale-democratie-|-kenfm.de

20-06-20 07:59:00,

Een commentaar van Rainer Rupp.

In onze neoliberale samenleving is er geen alternatief voor de heersende waarheid. Maar de officiële leugens zijn in steeds grotere mate in tegenspraak met de realiteit die de mensen waarnemen. Daarom vertrouwt de meerderheid van de bevolking in sommige EU-landen hun regeringen en media niet meer. In ruil daarvoor proberen ze hun critici te belasteren en te marginaliseren als crackpots of samenzweringstheoretici. Maar dit lost het probleem van de heersende klassen niet op.

Onze zogenaamde liberale seculiere orde is niet alleen sinds de Corona-crisis op zijn grondvesten geschud. Op zijn laatst sinds de eerste grote financiële en economische crisis in 2008 hebben de elitaire winnaars van de globalisering in het bedrijfsleven, de politiek, de wetenschap en de media met toenemende paniek hun huiden zien wegzwemmen. Zij verliezen steeds meer het meest waardevolle bezit waarmee zij hun heerschappij tot nu toe hebben kunnen legitimeren en consolideren, het vertrouwen van het volk en het geloof van het volk dat de gekozen politici werken voor het welzijn van het volk. Vandaag de dag kijken steeds meer mensen achter de afbrokkelende façade van de burgerlijke democratie, die alleen maar pretendeert sociale gelijkheid, gelijke kansen, rechtvaardigheid en het streven naar vrede te bieden. En dat schud het weefsel van de staat.

Het is vooral de toenemende decadentie van de corrupte politieke elites die zich met hun doordringende verwaandheid al lang onaantastbaar achten boven de wet en de moraal, die voor veel mensen steeds ondraaglijker wordt.

Dit verval is vooral merkbaar bij het politieke toppersoneel van de regering in Berlijn. De voldoende bekende Andreas Scheuer, minister van Verkeer, en Jens Spahn, minister van Volksgezondheid, zijn daar goede voorbeelden van.

In een nog steeds functionerende democratie zouden deze mensen – en met hen vele anderen – al lang niet meer in functie en waardigheid zijn. Als er nog enig fatsoen over was, zouden ze al lang geleden uit eigen beweging ontslag hebben genomen om te voorkomen dat ze door de regeringsleider zouden worden ontslagen. Maar de hele politieke kaste in Berlijn is zo smerig dat de kanselier met deze twee grappenmakers kan blijven regeren zonder dat er een verontwaardiging over het land ontstaat.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: