De moord op George Floyd: geen geïsoleerd incident… | KenFM.de

de-moord-op-george-floyd:-geen-geisoleerd-incident…-|-kenfm.de

20-06-20 07:59:00,

…maar een deel van de oorlog tegen zwarten in de VS…

Een standpunt van Hermann Ploppa.

Zelfs na de moord op Amerikaans staatsburger George Floyd door een medewerker van het politiebureau in Minneapolis gaat het geweld tegen de Afro-Amerikanen onverminderd door. Al met al is de burgeroorlog die momenteel in de VS woedt duidelijk een gewelddadige reactie op het historisch unieke regime, dat sinds het uitbreken van de Corona-pandemie met onverbiddelijke hardheid wordt uitgeoefend. Wanneer als gevolg van de pandemie meer dan 20 miljoen mensen in de VS van de ene op de andere dag hun baan verliezen en nauwelijks nog een noemenswaardige besparing hebben, zijn dergelijke opstanden het logische gevolg. En de heersende klasse heeft er zeker rekening mee gehouden.

Het feit dat de sociale explosie desondanks werd aangewakkerd door een rassenconflict is bijna onvermijdelijk. Want tot op de dag van vandaag zijn Amerikaanse burgers van Afrikaanse afkomst nog steeds oververtegenwoordigd onder de werklozen, de armen en de gevangenen. Ze zijn nu ook oververtegenwoordigd onder de corona geïnfecteerden. Ze zijn ook oververtegenwoordigd onder degenen die nu via Corona werkloos zijn. In een land waar twaalf Amerikaanse presidenten slavenhouders waren, duurde het lang voordat zwarten volledige burgerrechten kregen, althans op papier. Veel instellingen van de VS zijn nog steeds te herleiden tot de slavernij in de VS. Zelfs de gedecentraliseerde politiebureaus, de politiediensten, zijn vaak begonnen als slavenpatrouilles. Dat wil zeggen, als burger milities die weggelopen slaven heroveren.

Bovendien zijn in de loop der eeuwen verschillende volkeren na elkaar naar de VS geëmigreerd en werden ze aanvankelijk allemaal met argwaan bekeken door degenen die er al woonden. Deze nieuwe immigranten onderscheidden zich graag door actief deel te nemen aan het geweld tegen Afro-Amerikanen, waardoor een „wij-gevoel“ ontstond.

In mijn boek „Hitler’s American Teachers“ heb ik de dynamiek van deze onrustige „smeltkroes“ onderzocht om het ontstaan en de gevolgen van racisme en fascisme te verklaren.

Bij deze gelegenheid een kort fragment uit bovengenoemd boek:

Tot de jaren twintig van de vorige eeuw werden ongeveer 3500 Afro-Amerikanen, maar ook Ieren, Italianen en Joden, het slachtoffer van lynchpartijen. In het tijdperk van de slavernij waren er zelfverklaarde „Slavenpatrouilles“ – slavenpatrouilles die elke Afro-Amerikaan opraapten,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: