Reactie op “De denkfouten van Willem Engel over het coronavirus” – Viruswaanzin

reactie-op-“de-denkfouten-van-willem-engel-over-het-coronavirus”-–-viruswaanzin

20-06-20 05:25:00,

Onlangs werd door Pepijn van Erp een artikel geplaatst op de website Kloptdatwel.nl, waarin hij het, naar eigen zeggen, heeft over “De denkfouten van Willem Engel over het coronavirus”

(1). Hij gaat in dit artikel in op het interview dat Willem Engel gaf op 29 mei 2020 in Cafe Weltschmerz

(2). Later heeft Van Erp vrijwel hetzelfde verhaal gepubliceerd op de Follow The Money-site

(3). In onderstaand artikel gaan we in op de kritiek van Van Erp.

Allereerst schrijft Van Erp het volgende over de 1,5 meter regel. “Die 1,5 meter is een proefondervindelijk vastgestelde vuistregel, gebaseerd op onderzoek in de jaren 30 van de vorige eeuw door William Firth Wells. Het is onder andere samengevat in zijn boek Airborne Contagion and Air Hygiene. An Ecological Study of Droplet Infections (Harvard University Press, 1955).” (4). We hebben het boek daarom integraal doorgenomen. Het boek blijkt wel een aantal experimenten te beschrijven, waarin Wells constateert dat grotere druppels binnen de 1,5 meter vallen. Maar daarbij beschrijft hij slechts de fysieke eigenschappen van de banen van die druppels. Later in het boek gaat hij meer in op de overdracht van de infecties en concludeert hij, gebaseerd op experimenten met dieren, dat voor TBC en influenza geldt dat hoe kleiner de door de lucht vervoerde druppels zijn hoe ernstiger de besmetting was. Een 1,5 meter regel wordt daarbij niet genoemd.

Even later schrijft Van Erp: “Het gegeven dat die testen bij samples uit de neus heel vaak de infectie niet laten zien, is voor Engel een aanwijzing dat het virus zich van daaruit helemaal niet kan verspreiden. Het lijkt me klinkklare nonsens.” Maar dat is niet wat Willem heeft gezegd. Sterker nog, Willem heeft in geen van de interviews gezegd dat er geen besmetting kan plaatsvinden via de neus/keel route. Dit lijkt dus eerder een verkeerde interpretatie te betreffen van Van Erp. De interpretatie van Van Erp zou mogelijk op twee punten verkeerd gegaan kunnen zijn:

  1. Een positieve PCR bij een keel/neus uitstrijk betekent niet per definitie dat erop dat moment een besmetting is, oftewel een reproduceerbaar virus aanwezig is. Ook virusresten na doorgemaakte infectie kunnen een positieve PCR test veroorzaken. Terwijl de persoon dan niet noodzakelijk meer de infectie kan verspreiden. Waarover later in dit stuk meer.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: