Wat Je Op Het Malieveld Niet Mocht Horen – Frank Ruesink – De Keiharde Leugens van Klaas Dijkhof

Frank Ruesink brengt de keiharde leugens van Klaas Dijkhof en Hugo de Jonge aan het licht.

De Leugen van Klaas Dijkhof

Klaas Dijkhof maakte op 12 juni 2019 een deal met Frank. Hij beloofde 2 dingen:
1. Hij zou met bewijs komen over de 95% dekkingsgraad die altijd wordt genoemd in kader van vaccinatie
2. Hij zou met bewijs komen dat de BMR vaccinatie veilig is

Klaas Dijkhof liet het keihard afweten.

Maar daar stopte Frank niet. Op 22 september 2019 liet Frank een vliegtuigje over het PSV stadion vliegen om Klaas aan zijn belofte te herinneren. De reactie erna was dat hem (Klaas) vanuit het ministerie was geadviseerd niet meer met Frank te praten.

Hoe is dit mogelijk? Tot de dag van vandaag heeft Klaas Dijkhof nog altijd zijn belofte niet gehouden!!! Laten we Klaas Dijkhof massaal herinneren aan zijn belofte. Stuur hem een e-mail: k.dijkhoff@tweedekamer.nl

De leugen van Hugo de Jonge

Op een CDA congres liep Frank op Hugo de Jonge af.

Frank refereerde aan de rechtszaak die in 2011 heeft plaatsgevonden waarin het RIVM heeft erkend dat er inderdaad een kans is dat kinderen overlijden aan de gevolgen van vaccins. De vraag die Frank stelde aan Hugo de Jonge was: Waarom zeggen noch jullie, noch het RIVM hier iets over?
Hugo de Jonge sprak de vernietigende woorden: “Het is niet waar”.

Hoe is het toch mogelijk dat politici keer op keer hun afspraak niet nakomen en de burger in zijn hemd laten staan.

%d bloggers liken dit: