‘Coronabeleid is inhumaan’, zegt Klinisch Ethicus Dr. Erwin Kompanje

%d bloggers liken dit: