De technische revolutie | Mieke Mosmuller

de-technische-revolutie-|-mieke-mosmuller

24-06-20 09:44:00,

door

Mieke Mosmuller

24-06-2020

0 commentaren
Print!

Deze week zal ik het citaat geven over het derde effect, dat zal optreden wanneer we de oproep van de engelen in de ziel niet horen, dat we tot een spiritualisering van het denken moeten komen en een doordringen tot de geesteswetenschap. We vinden in dit citaat een profetie van een technische revolutie – waarin we al helemaal verwikkeld zijn, maar die nog steeds meer revolutionair kan worden… Allereerst het citaat over de machten die trachten te verhinderen dat we de engelen ‘horen’:

‘Eigenlijk moest de mens, wanneer hij zich werkelijk zou overgeven aan zijn eigen natuur, komen tot de aanschouwing van wat de engel in zijn ziel ontplooit. Maar de luciferische ontwikkeling leidt ertoe de mens af te brengen van zijn inzicht in het werk van de hiërarchie van de engelen. Deze luciferische wezens doen het als volgt: zij remmen de vrije wil van de mens. Zij proberen om de mens duisternis te geven omtrent zijn vrije wil doordat ze hem weliswaar maken tot een goed wezen – Lucifer wil, gezien vanuit dit gezichtspunt dat ik hier aanraak, bij de mens in feite het goede, het geestelijke, – maar hij wil hem automatisch maken, zonder vrije wil; de mens moet in een helderziendheid gebracht worden die op goede principes berust, maar in zeker zin automatisch; de luciferische wezens willen de mens zijn vrije wil, de mogelijkheid tot het boze, afnemen. Zij willen hem zo maken, dat hij weliswaar vanuit de geest handelt, maar als een geestelijke afbeelding, namelijk zonder vrije wil. Zij willen hem automatisch maken.

Dat nu hangt met heel bepaalde geheimen van de ontwikkeling samen. U weet, de luciferische wezens zijn op andere trappen van de ontwikkeling blijven staan en brengen daardoor iets vreemds in de normale ontwikkeling binnen. Ze hebben er groot belang bij om de mensen zo aan te pakken dat deze niet tot de vrije wil kunnen komen, omdat zij zelf de vrije wil niet hebben bereikt. De vrije wil kan alleen op aarde worden bereikt. […] Zij haten de vrije wil van de mens. Ze handelen hoog geestelijke, maar zij handelen automatisch – dat is heel belangrijk – en ze willen de mens omhoog heffen tot hun geestelijke hoogte. […]  Daardoor zou aan de ene kant het gevaar ontstaan dat de mens te vroeg tot een geestelijk automatisch handelend wezen wordt,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: