De NAVO vervolgt de Kosovaarse president?

de-navo-vervolgt-de-kosovaarse-president?

25-06-20 09:00:00,

Het bericht in de krant vandaag dat de president van Kosovo Hashim Thaçi, samen met partijgenoten van de UCK, door de aanklagers van de Kosovo Specialist Chambers, een zoveelste Nederlandse uitzonderingsrechtbank, in beschuldiging werd gesteld is hoogst merkwaardig.

Het gaat hier immers vooral over daden, gepleegd tijdens de oorlog van de NAVO tegen Joegoslavië in de periode 1998 en 1999, zoals foltering, de handel in organen, moord en ontvoering. Maar dat is stokoud nieuws. Het zijn feiten die toen bij insiders goed gekend waren maar waarover men zedig zweeg. Zowel bij Europese regeringen, de pers als het wereldje van de ngo’s zoals Pax Christi.

Pax Christi wist het

Zijn UCK werd in die periode bij sommige politiediensten gezien als een van de gevaarlijkste criminele organisaties die in veel landen actief was met het plegen van criminele feiten waaronder drughandel en geweld.

Hashim Thaçi, president van Kosovo en volgens vele kenners van het dossier Joegoslavië gewoon een leider van een criminele bende die zijn ‘land’ graag lid wil zien worden van de EU. En plots ontdekt men bij de NAVO dat die man een crimineel is. Een die ze wel via een illegale oorlog en bezetting aan de macht brachten. En nu wil Nederland hem berechten. Wat een cynische grap. En hoe gaat Pax Christi reageren? Door te zwijgen? Wedden? Syrië achterna. En zoals het hoort is de man netjes in het pak. Hij is immers de baas.

Maar ja, het UCK kreeg toen de steun vanuit de NAVO tegen de toen rechtmatige Joegoslavische regering. Dat men er nu strafrechtelijk maatregelen tegen neemt roept dan ook vragen op. Waarom nu? Het was trouwens geen toeval dat na de machtsovername door de NAVO en het UCK orthodoxe kerken en abdijen overal in Kosovo werden vernietigd en niet-Kosovaren op de vlucht moesten.

Maar men bleef in de EU zwijgen, ook bij een ngo zoals het christelijk Pax Christi die toen erg begaan leek met de regio. Zoals de toenmalige voorzitter tijdens een gesprek met mij ook toegaf was de essentie van het probleem in Kosovo de weigering van bepaalde Kosovaren om met anderen, vooral maar niet alleen, Serviërs samen te leven. Vrede en mensenrechten dus!

Wat resulteerde in allerlei terreuracties tegen de Kosovaarse minderheden en de spiraal van geweld.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: