Gedwongen gevaccinneerd – en geen ‘Mens’ meer? | Aarde en milieu | Earth Matters

gedwongen-gevaccinneerd-–-en-geen-‘mens’-meer?-|-aarde-en-milieu-|-earth-matters

29-06-20 10:53:00,

(PBME – door prof. dr. Claudia von Werlhof) Zullen de ‘Gate(s)keepers’ van de zogeheten Corona-pandemie ons dwingen om ons te laten inenten, omdat we anders geen normaal leven mogen leiden?

En wat wordt er eigenlijk bedoeld met het ’nieuwe normaal’?

Dat is nog allemaal onzeker; er circuleren geruchten die vervolgens weer worden ontkend. Het verzet in de bevolking wordt eerder door een voorgevoel ingegeven. Want het hele debat raakt bij lange na de kern van de zaak niet, schrijft Claudia von Werlhof, doctor in de sociologie en professor emerita in de politieke wetenschappen.

De huidige gebeurtenissen moeten in een veel bredere context worden gezien. In haar analyse voorziet ze mogelijke scenario’s, die allemaal in een ‘kader’ passen dat al een tijdje bestaat en met transhumanisme te maken heeft, het paradigma van de Vierde Industriële Revolutie dat ons onvermijdelijk boven het hoofd hangt. Tenzij…

_______________

‘Wij zijn mensen en geen machines!’ riep een spreker tijdens de 1-mei-demonstratie in Wenen onder grote bijval van zijn toehoorders.

En inderdaad kunnen alle maatregelen tegen het Coronavirus onder dit motto worden samengevat: er wordt van ons gevergd dat we ons gedragen alsof we geen mensen maar machines zijn. We mogen niets meer voor elkaar voelen, niet meer zelf denken of onze mond opendoen, niet meer spontaan handelen, en zeker niet zingen, sporten, met elkaar dansen of zelfs samen opstaan of bij elkaar in de buurt te komen, vooral elkaar niet aanraken, en elkaar zo veel mogelijk uit de weg gaan. We moeten de ouderen alleen laten en kinderen inprenten dat ze het leven van hun grootmoeder en grootvader in gevaar kunnen brengen, zodat ook zij al leren hoe het is om als machine te leven, of op z’n minst zonder medeleven.

Het enige gevoel dat wij als zulke machinemensen nog mogen hebben, moeten hebben zelfs, is angst, namelijk angst voor het virus. Omdat het ons zou kunnen schaden, omdat het een schadelijk organisme is, net als mogelijk alle anderen die potentiële dragers van dit schadelijke organisme zijn.

Zo verkeer je voortdurend in de angst dat je de aanwijzingen die je tegen dat schadelijk organisme beschermen niet grondig genoeg opvolgt – hygiënemaatregelen, wassen en reinigen, en desinfectie – en je leert om een afkeer te krijgen van het menselijk lichaam en zijn ‘vuil’,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: